Parikymmentä kunnanjohtajaa ottaa yhdessä jyrkän kannan hallituksen sote-suunnitelmiin.

Kunnanjohtajien allekirjoittaman lausunnon mukaan ulkoistusten hyödyistä on otettava mallia sote-uudistuksessa, ei estettävä niitä.

Hallituksen uudistuksen keskeisinä elementteinä on sote-maakuntien perustaminen sekä kielto tehdä laajoja sopimuksia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisvastuun siirtämisestä yksityiselle toimijalle sekä yksityisen toimijan palveluksessa olevan lääkärin toimivallan voimakas rajoittaminen julkisesti rahoitetuissa palveluissa.

Kunnanjohtajien mielestä hyvään hallintotapaan kuuluu selvittää mitä vaikutuksia esityksellä on.

– Esitystä valmisteltaessa ei ole kuultu ainuttakaan ulkoistuksen tehnyttä kuntaa. Esityksen vaikutusarvioita tehtäessä ei myöskään ole arvioitu niitä säästöjä tai toiminnallisia parannuksia, joita ulkoistuksilla on saatu aikaan. Kuntien kanssa käyty dialogi uudistuksen valmistelun aikana on myös muutoin ollut vähäistä, ellei olematonta, kannanotossa todetaan.

Kunnanjohtajien mukaan perustuslakivaliokunnan viime vaalikaudella antamat lausunnot eivät sellaisenaan sovellu nyt esitetyn uudistuksen valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin perustaksi, koska silloisen sote-uudistuksen perusratkaisut eroavat olennaisesti nyt ehdotettavan uudistuksen lähtökohdista.

Kuntien nykyisen lainsäädännön nojalla toteuttamia ulkoistusjärjestelyjä ei myöskään ole minkään toimivaltaisen tuomioistuimen toimesta katsottu perustuslain vastaisiksi.

Suomessa on toteutettu jo kymmeniä sote-palvelujen laajoja ulkoistussopimuksia.

– Mikään näistä järjestelyistä ei ole johtanut siihen, että järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä ei olisi kyennyt huolehtimaan perustuslain järjestämisvastuunsa toteuttamisesta, kunnanjohtajat toteavat tiedotteessaan.

Kunnanjohtajien mielestä asia on päinvastoin.

– Sote-palvelujen ulkoistamisen perusteena on aina ollut järjestäjänä toimivan kunnan huolellinen analyysi siitä, että ulkoistaminen on paras ratkaisu perustuslain mukaisten riittävien yhdenvertaisten palvelujen varmistamisessa kunnan asukkaille, kunnanjohtajat muistuttavat.