Lääkevahinkovakuutuspoolille on tähän mennessä tehty 307 vahinkoilmoitusta, jotka liittyvät Pandemrix-rokotteen aiheuttamiin narkolepsiaepäilyihin.

Lääkevahinkovakuutuspooli on narkolepsiaepäilyihin liittyen antanut 230 myönteistä ja 49 hylkäävää korvauspäätöstä. Lisäksi korvauskäsittelyn eri vaiheissa on 28 tapausta.

Tehdyistä vahinkoilmoituksista 26 on hylätty, koska tutkimuksissa henkilöillä ei todettu narkolepsiaa, diagnostiset kriteerit eivät täyty tai rokotustieto puuttuu.

Ilmoituksista 23 hylättiin, koska oireet ovat alkaneet yli kahden vuoden kuluttua rokotuksesta. Kaksi vuotta on THL:n tutkimuksiin perustuva Lääkevahinkovakuutuspoolin linjaama niin sanottu aikaikkuna syy-yhteyden olemassaololle. THL jatkaa vielä omia tutkimuksiaan tältä osin. Kun THL julkaisee tutkimuksensa, LVP ottaa asiaan uudelleen kantaa ilman, että asiakkaan tarvitsee esittää tästä vaatimusta.