Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos osallistuu uuteen PANDEM-2-hankkeeseen, joka on kansainvälinen EU Horisontti 2020 -hanke. Helmikuussa 2021 alkaneen PANDEM-2-hankkeen tavoitteena on luoda tietojärjestelmiä ja prosesseja, jotka vahvistavat Euroopan unionin varautumista ja vastaamista tuleviin pandemioihin.

On todennäköistä, että uusia pandemioita puhkeaa tulevaisuudessa väestönkasvun, kansainvälisen lentoliikenteen ja ympäristötekijöiden kasvattaessa riskiä uusien tautien välittymisestä eläimistä ihmisiin. PANDEM-2-hankkeessa kehitettävät uudet ratkaisumallit mahdollistavat uusien pandemioiden simuloinnin sekä terveysviranomaisten koulutuksen niin kansallisella kuin yleiseurooppalaisella tasolla. PANDEM-2-työkalut antavat edellytyksiä myös kriittisten resurssien, kuten sairaalapaikkojen, henkilönsuojaimien ja rokotteiden, tehokkaammalle suunnittelulle ja hallinnoimiselle.

– Koronaviruspandemialla on ollut musertava vaikutus yhteiskuntiin ja talouksiin ympäri maailmaa. PANDEM-2-hankkeen tavoitteena on vahvistaa EU-jäsenvaltioiden varautumiskykyä tuleviin pandemioihin teknologiainnovaatioiden, koulutuksen sekä rajat ylittävän yhteistyön avulla, sanoo THL:n projektipäällikkö Anna Katz tiedotteessa.

Irlannin kansallisen yliopiston (NUIG, National University of Ireland) vetämässä hankekonsortiossa on mukana eurooppalaisia asiantuntijoita terveydenhuollon, turvallisuuden, puolustuksen, mikrobiologian, viestinnän, tietotekniikan sekä väestönsuojelun aloilta. Konsortion neuvottelukuntaan kuuluu Maailman terveysjärjestö(WHO sekä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC.

9,75 miljoonan euron PANDEM-2 -hankkeeseen osallistuu THL:ssä erityisesti Terveysturvaajat-osasto, joka vastaa infektio- ja ympäristöuhkien ehkäisemisestä, torjunnasta ja valvonnasta kansallisella tasolla.

THL johtaa lisäksi laajaa terveysturvallisuuteen liittyvää SHARP-EU-yhteistoimintahanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa EU:n varautumista vakaviin rajat ylittäviin terveysuhkiin sekä tukea kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) toimeenpanoa.