Lihassairauslääke nusinerseeni ei pääse Suomessa terveydenhuollon julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan, linjataan terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) suositusluonnoksessa.

Nusinerseeni on tarkoitettu SMA-taudin hoitoon.

PALKO katsoo, että lääkkeen hinta on sen vaikuttavuuteen nähden kohtuuton. Jos lääkkeen hinta olisi alempi, lääketieteellisestä näkökulmasta katsottuna sen käyttö tarkasti määritellyillä potilasryhmillä olisi perusteltua.

PALKO on hyväksynyt suositusksen alustavasti kokouksessaan joulukuun puolivälissä. Ennen suosituksen lopullista hyväksymistä PALKO antaa kuitenkin asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden kommentoida luonnosta.

Suositusluonnos on julkaistu avointa kommentointia varten otakantaa.fi -sivustolle.

Kommentointimahdollisuuden antaminen kuuluu osaksi PALKOn suositusprosessia. Kommentteja voi jättää 15.1.2018 saakka, jonka jälkeen PALKO käsittelee saadun palautteen.

Lopullinen päätös suosituksesta tehdään alkuvuoden aikana.

SMA-tauti on geenipoikkeamasta johtuva selkäytimessä sijaitsevien ja lihaksiin toimintakäskyjä välittävien hermosolujen sairaus. Hermosolujen vaurioitumisen vuoksi aivoista tulevat toimintakäskyt eivät välity lihaksiin.

Nusinerseeni-lääke on saanut myyntiluvan Euroopan unionissa toukokuussa 2017. Lannepistolla annosteltava lääke ehkäisee hermosolujen tuhoutumista, mutta ei paranna sairautta eikä korjaa jo aiheutuneita vaurioita.

Vain osa potilaista hyötyy lääkkeestä.

Säännöllisesti annosteltavan lääkkeen listahinnan mukainen kustannus on ensimmäisenä hoitovuonna 500 000 euroa ja seuraavina vuosina 250 000 euroa vuodessa per potilas.

Nusinerseenin kuulumista julkisen terveydenhuollon palveluihin arvioidaan parhaillaan useissa maissa. Pohjoismaista Norja ja Tanska ovat jo tehneet kielteiset päätökset lääkkeen korkean hinnan vuoksi.