Uuden väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että palvelutaloon muuttaneiden iäkkäiden henkilöiden fyysinen toimintakyky on heikko. Muutto palvelutaloon aiheuttaa lisäksi riskin toimintakyvyn heikkenemiselle entisestään.

Oulun yliopistosta väittelevän terveystieteiden maisteri Sinikka Lotvosen tutkimuksessa osoitettiin, että palvelutaloon muuttaneiden vanhusten fyysinen toimintakyky alenee ensimmäisen vuoden aikana. Heidän päivittäisistä toimista suoriutumisensa, kävelynopeutensa ja oikean käden puristusvoima heikkenevät.

Asukkaiden itsearvioinnin mukaan ulkona liikkuminen ja arkiaskareista suoriutuminen vaikeutuivat palvelutaloon muuton jälkeen. Toisaalta taas uusi arki palvelutalossa sisälsi enemmän lihaskuntoharjoittelua ja harrastusryhmiin osallistumista kuin aiemmin.

Samalla väitöstutkimuksessa selvisi, että vanhusten mahdollisuudet tehdä päätöksiä oman elämänsä asioista vähenivät palvelutaloon muuton myötä. Heidän turvallisuuden tunteensa kuitenkin lisääntyi.

Asukkaat kokivat voivansa tehdä mitä haluavat, ja tapaavansa riittävästi heille läheisiä ihmisiä palvelutalossa. Kuitenkin haastatelluista asukkaista 35 prosenttia koki, että heillä ei ole riittävästi mielekästä tekemistä palvelutalossa.

Väitöstutkimuksessa haastateltiin ikääntyneitä kyselylomakkeiden avulla ja heidän fyysinen toimintakykynsä mitattiin toimintakykytesteillä.

Sinikka Lotvosen väitöskirja tarkastetaan Oulun yliopistossa perjantaina 16. elokuuta.