Kunnat ja kuntayhtymät kokivat hyötyvänsä palvelusetelikokeilusta, joka auttoi mallintamaan järjestäjän roolia sekä selkeyttämään palvelupaketteja. Niin ikään palvelukuvausten laatiminen lisäsi ymmärrystä oman palvelutuotannon sisällöistä ja kustannuksista.

Kokeilut kiinnostivat myös palveluntuottajia. Riippumatta alueen koosta tai sijainnista, tuottajia saatiin kokeiluihin mukaan.

Näin todetaan vuosina 2017–2019 toteutetun palvelusetelikokeilun loppuraportissa. Kymmenen aluetta eri puolilta Suomea osallistui kokeiluun, jossa julkiset ja yksityiset toimijat kehittivät toimintatapojaan ja sovittivat yhteen palveluitaan. Hankkeessa myös testattiin asiakkaan laajempaa valinnan mahdollisuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Kokeilusta saadut kokemukset on nyt saatu yksiin kansiin.

Kokeilut toivat lisää tietoa siitä, mitä sosiaali- ja terveyspalveluissa pidetään tärkeänä. Asiakkaat olivat laajempaan valinnan mahdollisuuteen pääsääntöisesti tyytyväisiä.

Kokeilut osoittivat, että suoran valinnan palvelujen valinnanvapaus on mahdollista toteuttaa, asiakkaat haluavat käyttää valinnanvapauttaan ja yksityiset palveluntuottajat ovat valmiita toteuttamaan palvelutuotantoa.

Valinnanvapauden edellytykset toteutuivat kokeilualueilla melko hyvin. Alueilla kokeiluun tuli mukaan useita palveluntuottajia, joista asiakkaat saattoivat valita, joskin ne eivät sijoittuneet tasaisesti. Palveluntuottajat painottuivat keskustoihin.

Keskeinen edellytys valinnanvapauden toteutumiselle on myös tietoisuus oikeudesta valita oma tuottaja. Ilmeisesti tämä mahdollisuus jäi vieraaksi monelle kokeilualueen asukkaalle.

Kiinnostavan opin kokeiluista tarjoaa havainto, että tuottajan vaihto tehdään tyypillisesti, kun asiakkaalla on palveluntarvetta.

Kokonaisuutena valinnanvapauskokeilun vaikutus palveluihin oli melko pientä. Lisäksi raportissa todetaan, että kokeilun yhteiskunnallisista ja taloudellista vaikutuksista oli kuitenkin vaikeaa saada kattavaa tietoa.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.