Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on ottanut käyttöön uudenlaisen potilaslähtöisen murtumahoitopolun.

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä ja palvelumuotoilun keinoin toteutettu hoitopolku tähtää osteoporoosin varhaiseen tunnistamiseen ja lisämurtumien ehkäisyyn.

Hoitopolku on käytössä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa sekä Kysterin, Siilinjärven ja Varkauden perusterveydenhuollon yksiköissä.

Aiemmin käytössä olleen hoitopolun haasteina olivat esimerkiksi terveydenhuollon yksiköiden keskinäisen kommunikaation puute, potilastietojärjestelmien erilaisuus ja osteoporoosidiagnostiikan vaikeus, jotka kaikki helposti johtavat potilaan putoamiseen hoitopolulta.

– Osteoporoosin tehokas tunnistaminen murtumien hoidon yhteydessä on tärkeää. Pienenergiainen murtuma on usein osteoporoosin ensimmäinen merkki. Osteoporoottisen luunmurtuman saaneella on muuhun väestöön nähden 2–4-kertainen riski saada uusi murtuma, joten on olennaista saada nämä potilaat mahdollisimman hyvän hoidon piiriin, sanoo Kuopion yliopistollisen keskussairaalan professori Heikki Kröger tiedotteessa.

Uudessa potilaslähtöisessä murtumahoitopolussa osteoporoosin seulonta liitetään murtumahoidon toistuviksi tunnistettuihin vaiheisiin. Seulonnassa käytetään suomalaista Bindex -mittauslaitetta, jonka ansiosta kohdistettu seulonta on mahdollista ulottaa sairaanhoitopiirin kaikkiin yksiköihin.

Näin voidaan vähentää potilaan ylimääräisiä käyntikertoja hoitoyksikössä sekä huomioida hoitoyksikön resurssit parhaalla mahdollisella tavalla.

Hoitopolulla kiinnitetään erityistä huomiota tiedonkulun sujuvoittamiseen potilaita hoitavien yksilöiden kesken. Alueelle on perustettu vastuuhoitajien verkosto, joka omalta osaltaan parantaa kommunikointia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä.

Myös potilaskommunikaatioon on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota. Riskiryhmään kuuluvat potilaat saavat murtumahoidon yhteydessä mukaansa oman alueen osteoporoosihoitajan yhteystiedot sekä materiaalia, jonka avulla pyritään lisäämään tietämystä osteoporoosista ja sen tunnistamisen tarpeesta ja vaiheista.

Potilailla on eritasoinen kyky ottaa vastaan tietoa hoitopolun eri vaiheissa esimerkiksi erilaisista huolenaiheista, kivuista ja lääkityksestä johtuen. Tämä on otettu huomioon siinä, mitä ja milloin potilaille kommunikoidaan, ja sen perusteella on rytmitetty seulonnan vaiheita potilaslähtöisesti.

Kuopion yliopistollisen sairaalan kumppaneina kehitystyössä ovat toimineet kuopiolainen lääkintälaitevalmistaja Bone Index Finland, bioteknologiaan erikoistunut lääkeyritys Amgen ja palvelumuotoilutoimisto Hellon.

Luustoliiton tekemän kyselyn perusteella 56 prosenttia osteoporoosia sairastavista on joutunut itse selvittämään omaa tilannettaan ja vaatimaan diagnoosin saamista ja hoidon aloittamista.