Suomessa ei ole tarpeeksi osaamista palliatiivisesta hoidosta. Osaamisen taso vaihtelee, ja koulutettua henkilökuntaa ei ole riittävästi. Kuitenkin väestön ikääntyessä ja pitkäaikaissairauksien lisääntyessä palliatiivisen hoidon osaamisen tarve lisääntyy jatkuvasti.

– Kaikille tulisi turvata laadukas ja tarkoituksenmukainen palliatiivinen hoito vahvistamalla ammattilaisten erityisosaamista kaikilla hoidon tasoilla, lehtorit Piia Kekäläinen ja Eeva Kivelä toteavat tiedotteessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön raportin mukaan osaamista tarvitaan lisää erityisesti kotihoitoon, mutta myös muuhun perustason hoitoon.

– Kivunhoidossa ja saattohoidon osaamisessa on puutteita, Kekäläinen ja Kivelä toteavat.

– Ihmiset haluaisivat kuolla kotona, mutta palliatiivisen hoidon ja saattohoidon saatavuudessa ja osaamisessa on paljon alueellista vaihtelua.

18 ammattikorkeakoulun yhdessä suunnittelema palliatiivisen hoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutus alkaa ensi syksynä toista kertaa. Koulutus antaa pätevyyden palliatiiviseen hoitoon ja syventää osaamista, jota tarvitaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon vastuuhoitajana.

– Koulutuksesta saa uusinta näyttöön perustuvaa tietoa palliatiivisesta hoidosta. Lisäksi koulutuksessa pääsee verkostoitumaan muiden ammattilaisten kanssa ja saa valmiuksia oman työnsä kehittämiseen, Kekäläinen ja Kivelä kertovat.

Koulutuksessa perehdytään palliatiivisen hoidon asiakaslähtöiseen prosessiin, oirehoitoon ja kuolevan potilaan hoitoon sekä psykososiaaliseen tukeen, vuorovaikutukseen ja tiimityöhön.

Koulutus on suunnattu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Lähiopetus järjestetään Helsingissä. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä.

Koulutus alkaa elokuussa 2020 ja päättyy toukokuun lopussa 2021. Hakuaika koulutukseen on 16.3.–31.5.2020.