Palliatiivinen hoito kuuluu kaikille ja kaikenikäisille kuolemaan johtavaa tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastaville potilaille, todetaan tänään julkaistussa päivitetyssä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon Käypä hoito -suosituksessa.

Siksi kaikkien terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee hallita palliatiivisen hoidon perusteet. Tarvittaessa on osattava konsultoida hoitoon erikoistuneita yksiköitä.

Nyt päivitetty Käypä hoito -suositus koskee aikuispotilaita, mutta myös lasten palliatiivista hoitoa ja lasten hyvän saattohoidon yleisiä periaatteita on käsitelty suosituksen lisätietoaineistoissa.

Palliatiivisessa hoidossa keskeistä on sairauden ja lähestyvän kuoleman aiheuttaman niin fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen kuin eksistentiaalisen kärsimyksen lievitys ja elämänlaadun vaaliminen.

Läheisten huomioiminen ja tukeminen on osa kokonaisvaltaista palliatiivista hoitoa myös potilaan kuoleman jälkeen.

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi joulukuussa 2017 suosituksen, jonka mukaan saattohoitoa ja palliatiivista eli oireita lievittävää hoitoa tulisi saada kattavasti ja yhdenvertaisesti koko maassa.

Palliatiivisen hoidon tarpeen arvioidaan kasvavan Euroopassa lähivuosina monien potilasryhmien kohdalla.