Palliatiivisen hoidon kuuden kohdan toimintamalli sisältää työvälineitä palliatiivisen hoidon kehittämiseen ja laadun parantamiseen. Malli on tarkoitettu elämän loppuvaiheen hoidon tueksi erityisesti iäkkäiden pitkäaikaishoitoon.

Hoitotyön ammattilaiset Suomessa ja Euroopassa tarvitsevat lisää koulutusta palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon. Tutkimukseen pohjautuva PACE-toimintamalli ja sen pohjalta tehty englanninkielinen verkkokoulutus ovat nyt saatavilla ilmaiseksi ympäri maailman.

Koulutusohjelmaan sisältyy kuusi koulutusteemaa, joita kutsutaan askeleiksi. Jokaisen askeleen toteuttamisen tueksi on yksi tai useampi työväline, kuten arviointimittari.

Askeleet ovat:

1. Asukkaan hoidon suunnittelu, keskustelut nykyisestä ja tulevasta hoidosta asukkaan ja läheisten kanssa.

2. Asukkaan voinnin arviointi ja seuranta.

3. Hoidon koordinointi ja moniammatillinen tiimityö.

4. Laadukas hoito ja kivun arviointi elämän loppuvaiheessa.

5. Asukkaan hoito ja hoiva viimeisinä elinviikkoina ja päivinä.

6. Toimenpiteet kuoleman jälkeen.

Iäkkäiden pitkäaikaishoivaa tarjoavat yksiköt voivat soveltaa kuuden askeleen mallia toimintaansa.

Oppilaitokset voivat käyttää kuuden askeleen mallia opetuksessa.

Hoitotyön ammattilaiset voivat käydä myös itsenäisesti englanninkielisen verkkokoulutuksen, jonka kesto on kolme viikkoa.

PACE-toimintamalli kehitettiin vuosina 2014–2019 osana eurooppalaista kehittämis- ja tutkimushanketta. Tutkimukseen osallistui 78 pitkäaikaishoidon yksikköä seitsemässä Euroopan maassa: Belgiassa, Englannissa, Hollannissa, Italiassa, Suomessa, Sveitsissä ja Puolassa.

Mallin toimivuutta on tutkittu, ja tulosten mukaan se lisäsi merkittävästi hoitohenkilökunnan tietoa palliatiivisesta hoidosta. Hoitajien arvioiden mukaan se myös paransi asukkaiden elämänlaatua.