Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) on kokouksessaan maaliskuussa hyväksynyt alustavasti suositusluonnoksen ”Alkoholiriippuvuuden hoidon ja kuntoutuksen psykososiaaliset menetelmät”.

Suositusluonnoksen mukaan alkoholiriippuvuuden hoidossa ja kuntoutuksessa vaikuttaviksi todetut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan.

Suositusluonnos on kommentoitavana otakantaa.fi-palvelussa 10. toukokuuta 2020 saakka. Palvelusta löytyy myös valmistelumuistio sekä Palkon hankkima kirjallisuuskatsaus. Palko pyrkii hyväksymään lopullisen suosituksen kesäkuun aikana.

Alkoholiriippuvuuden hoidossa ja kuntoutuksessa käytettävien menetelmien sisällössä ja määrissä tiedetään olevan paljon perusteetonta vaihtelua eri tuottajien ja maan eri alueiden välillä.

Suosituksilla tavoitellaan sitä, että käytössä olevat menetelmät ovat vaikuttavia ja, että sillä lisätään tällaisten menetelmien yhdenvertaista saatavuutta, palvelujen asiakaslähtöisyyttä sekä hoidon tai kuntoutuksen kokonaisvaltaisuutta määrittelemällä julkisessa terveydenhuollossa käytössä olevan palveluvalikoiman sisältöä.

Suositukset perustuvat systemaattisella kirjallisuuskatsauksella koottuun tietoon. Suosituksilla kohdennetaan yhteiskunnan resursseja vaikuttaviin hoito- ja kuntoutusmenetelmiin.

Palvelunjärjestäjän on myös varmistettava, että sen alueella on käytettävissä riittävä hoidon ja kuntoutuksen menetelmävalikoima ja varmistettava, että niitä käytetään sekä hoidon että kuntoutuksen toteuttamisessa edellä mainituilla menetelmillä.

Lisäksi on otettava huomioon riippuvuuden sairausluonne sekä alkoholiriippuvuuteen liittyvä somaattinen ja psykiatrinen sairastavuus ja sosiaaliset seuraukset.

Terveydenhuollon menoista noin yksi prosentti menee alkoholiriippuvuuksista aiheutuviin kustannuksiin.

Suosituksessa tarkastellaan psykososiaalisten menetelmien käyttöä alkoholiriippuvuuden hoidossa tilanteissa, joissa kevyemmät menetelmät eivät riitä.

Suositus on kohdennettu terveydenhuollon järjestäjille ja potilaita hoitaville tahoille. Se koskee potilasryhmää, jolla on alkoholiriippuvuus (F10.2 Alkoholin käytön aiheuttama elimellinen aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen häiriö; riippuvuusoireyhtymä).

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.