Lynchin oireyhtymän mutaationkantajien kerran vuodessa tehtävistä paksusuolen tähystyksistä ei ole lisähyötyä verrattuna kahden tai kolmen vuoden välein tehtävään kolonoskopiaan, osoittaa uusi tutkimus.

Siten tähystys kolmen vuoden välein riittää.

Tutkijat ovat verranneet Suomessa, Hollannissa ja Saksassa tehtyjä paksusuolen tähystyksiä. Suomessa Lynchin syndrooman kantajien seurantaväli on pitkään ollut 2–3 vuotta, kun taas Hollannissa väli on ollut 1–2 vuotta ja Saksassa vuoden.

Hoitosuosituksissa seurantaväliksi ohjeistetaan 1–2 vuotta.

Tuoreen tutkimuksen tulosten mukaan paksusuolisyövän ilmaantuvuudessa tai todettujen syöpien edenneisyydessä ei kuitenkaan ollut eroa seurantastrategioiden välillä.

– Tulos panee tarkastelemaan 1–2 vuoden tähystysvälisuositusta ja kansallisia käytänteitä, koska vuosittaisesta tähystyksestä ei ollut etua, sanoo yksi tutkimuksen ensimmäisistä kirjoittajista Toni Seppälä Helsingin yliopistosta ja yliopistollisesta keskussairaalasta.

Tutkimusprofessori ja Suomen LS-rekisterin perustaja Jukka-Pekka Mecklin Jyväskylän yliopistosta puolestaan toteaa, että kansainvälinen LS-yhteisö on uskonut, että Suomessa LS-potilaat saavat enemmän suolisyöpää kuin muualla.

– Nyt on todistettu, että näin ei ole.

Tutkijoiden mielissä on jo uusia kysymyksiä tulevien tutkimusten varalle: Miksi tiheämpi tähystysseuranta ja adenoomien eli esiasteiden poistaminen ei vähennä syöpien ilmaantuvuutta? Kasvavatko adenoomat vieläkin nopeammin muuttuen syöväksi vai eikö syöpää edeltävää esiastemuutosta ole edes mahdollista havaita tähystyksessä?