Sairaalaväkivalta ei lisääntynyt vaikka eristämisen ja sitomisen käyttöä vähennettiin merkitsevästi aikuispotilaiden hoidossa oikeuspsykiatrisessa sairaalassa.

Tämä käy ilmi terveystieteiden maisteri Satu Tuovisen hoitotieteen alan väitöstutkimuksesta, jossa tarkasteltiin, pystytäänkö potilaiden sitomista ja eristämistä muista potilaista vähentämään siten, että sairaalaväkivalta ei lisäänny.

Potilaisiin kohdistuvia pakkotoimia voidaan vähentää turvallisesti, kun se toteutetaan menetelmällä, jossa keskitytään potilasnäkökulman esiin nostamiseen, toimintatapojen jatkuvaan kehittämiseen ja arviointiin sekä johtajuuden terävöittämiseen.

Pakkotoimien määrä vaihtelee merkitsevästi kalenterikuukausittain, mutta sairaalaväkivallan määrä ei vaihtele vastaavasti kalenterikuukausien välillä. Pakkotoimien käytön vaihtelua eri vuodenaikoina selittävät siis mahdollisesti muut syyt kuin vaihtelut potilaiden väkivaltaisuudessa.

Tavallisin syy potilaan eristämiseen tai sitomiseen oli uhkaava tai jo ilmennyt väkivaltakäyttäytyminen. Hoidon aikaisen väkivaltakäyttäytymisen riski oli oikeuspsykiatriseen sairaalaan sairaanhoitopiireistä siirretyillä potilailla suurempi kuin muilla sairaalan potilasryhmillä eli syyntakeettomina rikoksesta tuomitsematta jätetyillä ja mielentilatutkimuspotilailla.

Tuovisen väitöskirja Reduction of Seclusion and Restraint and Hospital Violence During Involuntary Forensic Psychiatric Care tarkastetaan 2.2.2018 Itä-Suomen yliopistossa.