Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedotti keskiviikkona tehneensä niin sanotun massapäätöksen ”maahantulijoiden pakollisesta osallistumisesta terveystarkastukseen” alueen rajanylityspaikoilla. Terveystarkastuksella tarkoitetaan nykytilanteessa käytännössä koronatestiä.

Päätös kohdistuu Helsingin satamiin, Helsinki-Vantaan lentoasemaan ja Vaalimaan rajanylityspaikkaan, koskee ”riskimaista” saapuvia matkustajia ja on voimassa 18.-31.3.2021.

– Päätöksen myötä jokaisen Helsingin satamien, Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Vaalimaan rajanylityspaikan kautta maahan tulevan henkilön täytyy osallistua välittömästi maahantulon jälkeen terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirustesti, Avi kertoo tiedotteessaan.

Lainatun kohdan loppu herättää kysymyksiä, sillä aluehallintovirasto ei suoranaisesti ilmoita, että koronatesti lähtökohtaisesti otettaisiin kaikilta terveystarkastukseen tulevilta. Asiaan kiinnitti huomiota muun muassa hoitoalan liiton Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

– ’Tarkastuksen osana voidaan ottaa myös koronavirustesti.’ Eli ei oteta lähtökohtaisesti kaikilta. Miksi?, Rytkönen kyseli Twitterissä.

Uusi Suomi tiedusteli asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Kysyimme, ”otetaanko koronavirustesti lähtökohtaisesti kaikilta tulijoilta, jotka ovat massapäätöksen eli pakollisten terveystarkastusten piirissä”.

Kysymykseen vastasi johtaja Kristiina Poikajärvi.

– Testistä vapautuu, jos on esittää THL:n ohjeen mukainen dokumentti eli [negatiivinen] testitulos tai todistus sairastetusta taudista. Tämän tilanteen arvioi aina kunnan tartuntatautiviranomainen rajalla, Poikajärvi viestittää.

Tämä kerrotaan tarkemmin myös tiedotteessa, jonka mukaan ”terveystarkastuksessa henkilö voi esittää todistuksen negatiivisesta koronavirustestistä, joka on tehty enintään kolme vuorokautta ennen maahantuloa. Tällöin häneltä ei lähtökohtaisesti oteta koronavirustestiä välittömästi maahantulon jälkeen”.

Vastaavalla tavalla toimitaan myös silloin, jos henkilö esittää luotettavan todistuksen sairastetusta koronavirustaudista, josta on alle puoli vuotta aikaa.

Eli lähtökohtaisesti koronatesti otetaan terveystarkastuksessa?

– Kunnan tartuntatautilääkäri arvioi [asian]. Rajoilla on koronatestimahdollisuus, Poikajärvi vastaa jatkokysymykseen.

Päätös siirtyy siis lopulta käytännön toimijoille kunnissa.

Jos testiä ei voida ”perustellusta syystä” ottaa, kunnan tai kuntayhtymän tartuntatautilääkäri voi harkintansa perusteella esimerkiksi määrätä maahantulijan karanteeniin, aluehallintovirasto kertoo. Kieltäytymiselläkin on seurauksensa.

– Jos terveystarkastukseen määrätty henkilö ei noudata määräystä, kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tarvittaessa pyytää poliisilta virka-apua terveystarkastuksen suorittamiseksi. Jos henkilö kieltäytyy osallistumasta pakolliseen terveystarkastukseen, voi seurauksena olla rikoslain perusteella sakko- tai enintään kolmen kuukauden vankeusrangaistus terveydensuojelurikkomuksesta, Avi jatkaa.

Poikkeuksia

Avin tiedotteen mukaan määräys pakollisesta terveystarkastukseen osallistumisesta ei koske tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä työtehtävissä eikä Helsinki-Vantaan lentoaseman kauttakulkumatkustajia, jotka vaihtavat lentoasemalla ulkomaan jatkolennolle. Myöskään vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ei tarvitse osallistua terveystarkastukseen.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston uusi päätös perustuu tartuntatautilain pykälään 16, jonka tulkintaa aluehallintovirastot ovat muuttaneet perustuslakivaliokunnan 5.3.2021 julkaiseman lausunnon ja sosiaali- ja terveysministeriön uusimman ohjeistuksen saatuaan. Aiemman tulkintansa mukaan aluehallintovirastolla oli mahdollisuus määrätä terveystarkastuksiin osallistuminen pakolliseksi vain yksilöllisin päätöksin.

Aluehallintovirastot ovat 26.2.2021 alkaen määränneet kunnat järjestämään terveystarkastukset rajanylityspaikoilla ja ohjaamaan maahantulijat vapaaehtoisuuden pohjalta koronatestiin. Avin mukaan ”vain hyvin pieni osa maahantulijoista, joilla ei ole ollut testistä vapauttavaa todistusta, on jättänyt osallistumatta testiin”.

Voimassa on myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositus, että rajanylityspaikan terveysviranomaiset keräävät ja toimittavat riskimaista tulevien, terveystarkastukseen osallistuvien matkustajien henkilö- ja yhteystiedot oleskelu- tai asuinpaikkakunnan tartuntatautiviranomaisille. Nämä ohjaavat matkustajat vielä toiseen koronavirustestiin aikaisintaan 72 tunnin kuluttua maahantulosta.

Lue myös: