Rokotusten haittavaikutuksista on eilisestä lähtien ilmoitettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle.

Aiemmin ilmoitus tehtiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL).

– Rokotusten haittavaikutusilmoitusten käsittely siirrettiin Fimeaan, jotta voitiin purkaa päällekkäisyys rekisteritiedon pidossa, Fimean ylilääkäri Tiina Jaakkola sanoo.

Aiemmin sekä THL että Fimea ylläpitivät haittavaikutusrekisteriä.

Vahingossa vanhaan osoitteeseen eli THL:lle lähetetyt haittavaikutusilmoitukset ohjautuvat automaattisesti Fimealle eli uusintailmoitus ei ole tarpeellinen.

Vastuu kansallisesta rokotusohjelmasta ja sen turvallisuusseurannasta säilyy yhä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

Rokotusten haittavaikutuksista voivat ilmoittaa lääkkeen määräämiseen ja toimittamiseen oikeutetut henkilöt, kuten lääkärit, apteekkihenkilökunta ja muut terveydenhuollon ammattilaiset.

Myös rokotettu itse tai esimerkiksi omainen voivat tehdä haittavaikutusilmoituksen Fimean sivuilta löytyvällä kaavakkeella, ei tosin vielä sähköisesti.

Ammattilaiset löytävät sähköisen ilmoituskaavakkeen myös Terveysportista.

Eilen astui voimaan tartuntatautilain kokonaisuudistus

Se toi mukanaan terveydenhuollon ammattihenkilöille muutoksen, joka tekee rokotteiden haittavaikutusten ilmoittamisesta vapaaehtoista.

Vanha tartuntatautilaki velvoitti ammattilaiset ilmoittamaan niistä.

Miksi tämä muutos?

– Haittavaikutusmenettely haluttiin yhdenmukaistaa. Rokotteiden suhteen menetellään nyt samalla tavalla kuin muidenkin myyntiluvallisten lääkevalmisteiden, Jaakkola sanoo.

Rokotteiden haittavaikutuksista tehdään noin 600 ilmoitusta vuodessa.

– Viime vuosina eniten ilmoituksia on tullut influenssarokotteesta ja pneumokokkirokotteista, kertoo Jaakkola..

Haittavaikutusilmoitusten keruun tarkoitus on havahduttaa viranomaiset selvittämään aiemmin tuntemattomia rokotusten haittavaikutuksia.

Viranomaiset punnitsevat jatkuvasti lääkkeiden ja rokotusten hyötyjä ja haittoja sekä niiden tasapainoa. Siinä käytetään apuna muun muassa haittavaikutusilmoituksia.