Tampereella, Lahdessa ja Turussa päivystykset ovat viime viikkoina ruuhkautuneet poikkeuksellisen pahoin. Henkilökunta on jo huolissaan potilasturvallisuudesta, kun potilaat joutuvat odottamaan hoitoa liian kauan eikä jatkohoitopaikkoja ole riittävästi.

Tähän aikaan vuodesta influenssa työllistää päivystyksiä aina, niin tänäkin vuonna. Pelkästään se ei kuitenkaan selitä poikkeuksellisen huolestuttavaa tilannetta.

Taustalla ovat isommat muutokset. Kiinnostavaa kyllä, niiden joukossa on samoja asioita, joiden takia sote-uudistuksen tarvetta perustellaan: väestön ikääntyminen, pienet kunnat terveyspalveluiden järjestäjinä sekä kokonaisuuden koordinoinnin puute.

Päivystysten ruuhkien taustalla on ikääntyneiden ihmisten kasvava määrä ja huonokuntoisten vanhusten kotihoidon puutteet. Vanhuksia käy päivystyksissä yhä enemmän, ja monessa tapauksessa päivystys voi olla ainoa paikka, josta hoitoa saa tai jonne vanhus osaa hakeutua.

Kotiin vietävä hoito, joka voisi korvata päivystyskäynnin, on vielä lapsenkengissä. Myöskään kotona asumista tukevaa teknologiaa ei hyödynnetä riittävästi. Kotiin vietävän hoidon lisäämisen tarve on ilmeinen, mutta se vaatii uusien toimintatapojen ja työkuvien kehittämistä. Sitä varten tarvitaan yksittäistä kuntaa isompia hoitoa koordinoivia ja kehittäviä palveluiden järjestäjiä.

Ruuhkaa päivystyksiin tuovat myös vanhusten jatkohoitopaikkojen karsiminen kunnista. Kunnat ovat itsenäisesti tehneet päätöksiään vanhusten hoitopaikkojen vähentämisestä, eikä kokonaisuutta ole koordinoitu riittävästi. Sen seurauksena esimerkiksi Taysin erikoissairaanhoidon päivystyksellä ei ole paikkoja, jonne potilaita voisi lähettää jatkohoitoon ja potilaat odottavat hoitopaikkaa pahimmassa tapauksessa päivystyksessä.

Tilanne osoittaa, kuinka vaikeaa on hahmottaa yksittäisten päätösten vaikutusta kokonaisuuteen, kun jokainen kunta tekee päätöksensä itsenäisesti. Isompi kokonaisuus helpottaisi kokonaiskuvan muodostamista.

Päivystysten hätätila osoittaa jälleen konkreettisesti, että muutoksille sote-rakenteissa ja päätöksenteossa on todellinen tarve. Kun ongelmat näyttäytyvät näin isosti jo nyt ja uhkaavat jopa potilasturvallisuutta, tuntuu kylmäävältä ajatella, missä tilanteessa ollaan, ellei muutoksia saada aikaan ennen kuin ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa nykyisestä.

On surullista, että sote-uudistusta tehdään politiikan sanelemassa marssijärjestyksessä ja se näyttäytyy helposti poliittisena pelinä. Kun päivystyksessä on jatkuvasti potilaita ylipaikoilla ja potilasturvallisuus on vaarassa, jokainen työntekijä pohtii varmasti, että näin ei voi jatkua.

@Niemelaanna

Kirjoittaja on Mediuutisten päätoimittaja Anna Niemelä. Kirjoitus julkaistiin 6.4.2018 Mediuutisten numerossa 13/2018.

Tuntuu kylmäävältä ajatella, missä tilanteessa ollaan, ellei muutoksia saada aikaan.

Petteri Paalasmaa