Terveyskylä.fi-verkkopalvelun Päivystystaloon on koottu kansalaisille tarkoitettu äkillisten terveysongelmien neuvontapalvelu.

Hoidon tarvetta voi olla vaikea arvioida esimerkiksi äkillisessä tapaturmassa tai hengenahdistuksen, päänsäryn tai vatsakivun ilmaantuessa. Päivystystalon uudesta Neuvontapalvelut-osiosta saa tarpeellista tietoa siitä, kuinka toimia ja mihin ottaa yhteyttä yllättävissä tilanteissa.

Neuvontapalvelu ohjaa eteenpäin Päivystyshelppiin, Omaolon oirearviohin tai Päivystysapu 116117 -puhelinneuvontapalveluun.

Päivystyshelppi neuvoo hoidon ja palvelun tarpeen arvioimisessa sekä hoitoon hakeutumisessa ja tarjoaa tukea itsehoitoon. Henkilökohtaista tai tarkempaa hoidon tarpeen arviointia tarvitsevat ohjataan Päivystyshelpistä Omaolo-palvelun oirearvioihin tai soittamaan kansalliseen Päivystysapu 116117 -puhelinneuvontapalveluun.

Päivystystalon tavoitteena on neuvoa ja ohjata äkillisissä terveysongelmissa. Talon uudistetut sisällöt tukevat itsehoidossa ja hoitoon hakeutumisessa sekä auttavat ymmärtämään ensihoidon ja päivystyksen toimintaa.

Yhtenä uudistuksen tärkeistä tavoitteista oli tehdä sisältö saavutettavaksi jokaiselle käyttäjän mahdollisesta vammasta tai rajoitteista huolimatta. Tavoitteena oli myös selkeyttää päivystyksellisiä neuvontapalveluja ja koota yhteen kansallinen päivystyksellinen neuvontapalvelukokonaisuus.