Päivittäistavarakauppa ry:n tekemän apteekkiselvityksen mukaan Suomessa on valmistauduttava lääkejakelun uudistamiseen ja on tärkeää lisätä mahdollisuuksia kilpailla toimialalla. Nykyinen lääkejakelujärjestelmä perustuu selvityksen mukaan liiaksi kivijalka-apteekkiin, jossa asiakas tulee palvelun eikä palvelu asiakkaan luokse.

– Myös harvaan asuttujen alueiden apteekkipalveluja tulee parantaa, ei heikentää. Tämä edellyttää uuden teknologian hyödyntämistä, merkittäviä investointeja ja joustavampaa toimintamallia, Liisa Hyssälä toteaa.

Selvityksen mukaan nykyiset apteekkitalouden kannusteet eivät tue toiminnan kehittämistä.

– Lääketaksan tulee edistää rationaalista lääkkeiden käyttöä ja tukea apteekkipalvelujen kehittämistä, ei kannustaa kalliimpien lääkkeiden myyntiin. Nykyisin lääketaksa perustuu pääosin lääkkeen hintaan eikä apteekeilla ole aitoa kannustetta suosia halvempia valmisteita, vaikka apteekeilla hintaneuvontavelvoite onkin, selvitysryhmä toteaa.

Olennaista on selvitysryhmän mukaan lääkkeiden saatavuuden, lääkitysturvallisuuden ja riittävän lääkeneuvonnan turvaaminen. Aito mahdollisuus lääkeneuvontaan on turvattava myös harkittaessa itsehoitolääkkeiden myynnin laajentamista rajatusti apteekkien ulkopuolelle.

Suomessa uusien apteekkien määrää rajoitetaan tiukasti ja uusien apteekkien perustaminen on hidasta. Perusteita muusta terveydenhuollosta poikkeavalle sääntelylle ja kilpailun rajoittamiselle ei selvitysryhmän mukaan apteekkialalla kuitenkaan ole.

Apteekkiverosta voidaan selvitysryhmän mukaan nykymuodossaan luopua. Viranomaisen tulee säädellä lääkkeiden enimmäishintaa ja siten sallia lääkkeiden hintakilpailu ja lääkkeen käyttäjää sekä yhteiskuntaa hyödyttävät alennukset.

Lääkejakeluselvitys 2018 -hankkeen l oppuraportti täällä.