Päivällä saadut vammat paranevat yöllisiä vammoja nopeammin, kertoo New Scientist.

Tuoreen tutkimuksen perusteella haavat vaikuttavat paranevan jopa kaksi kertaa nopeammin, jos ne on saatu päivällä kuin jos vamma on tullut yöaikaan.

Cambridgeläisen molekyylibiologialaboratorion tutkijat ovat tutkineet, kuinka ajankohta vaikuttaa haavojen paranemiseen. He havaitsivat, että tiettyjen ihosolujen geenit menevät päälle ja pois päältä päivä-yö-vaihtelun mukaan. Nämä fibroblasteiksi kutsutut solut auttavat sulkemaan haavan sen jälkeen, kun iho on vaurioitunut. Geenit, joiden aktiivisuus vaihtelee päivän mittaan, osallistuvat tähän.

Löytö yllätti tutkijat ja niinpä he päättivät analysoida palovammoista kerättyjä aineistoja. Niiden perusteella päivällä saadut vammat parantuivat keskimäärin paljon nopeammin, vain 17 päivässä, verrattuna yöllä saatuihin vastaaviin vammoihin. Niillä paranemiseen kului keskimäärin 28 päivää.

- Paraneminen riippuu siitä, mihin aikaan vamma on saatu. Päivällä paraneminen voi tapahtua jopa 60 prosenttia nopeammin, sanoo tutkija Nathaniel Hoyle.

Kun iho vaurioituu, fibroblastit rynnistävät haavaan ja muodostavat matriisin, joka auttaa ihosoluja liikkumaan, kasvamaan ja parantamaan vaurion.

Hiirikokeissa selvisi, että solut tulevat hiiren normaalina valveillaoloaikana paikalle kaksi kertaa nopeammin kuin sen uniaikana.

Se johtuu ilmeisesti noin 30 geenistä, jotka ovat valveillaoloaikana aktiivisempia. Ne auttavat kontrolloimaan proteiinia, jota fibroblastit käyttävät liikkumiseen.

Tutkijat arvelevat paranemisen olevan yhteydessä nisäkkäiden vuorokausirytmiin, koska loukkaantumisia tapahtuu todennäköisimmin silloin, kun olemme aktiivisia.

Jos lääkkeillä pystytään huijaamaan vammakohtaa luulemaan, että on päivä, vammat voisivat parantua nopeammin.

Tutkimuksen julkaisi Science Translational Medicine.

Lähde: Miina Rautiainen, Tekniikka & Talous