Luun menetys on menopaussin jälkeen huomattavasti vähäisempää kuin aikaisemmista tutkimuksista on päätelty, ilmenee osoittaa tuoreesta Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta.

Menopaussin ohittaneiden naisten reisiluun kaulan luuntiheys pieneni 25 vuoden seurannassa keskimäärin 10 prosenttia.

Naiset, joiden luuntiheys oli seurannan alussa korkein, menettivät prosentuaalisesti eniten luuta verrattuna lähtötilanteeseen.

”Luuntiheyden keskimääräinen lasku oli pienempää kuin odotettiin aiempien, lyhytkestoisempien tutkimusten perusteella, joissa luun menetysnopeus reisiluun kaulasta on oletettu olevan jopa yli 20 prosenttia. Myös luuntiheyteen vaikuttavia riskitekijöitä oli yllättävän vähän. Merkittävin luun menetykseltä suojaava tekijä oli hormonikorvaushoito. Painonnousu seuranta-aikana suojasi myös luun menetykseltä”, kertoo apulaisprofessori Joonas Sirola tiedotteessa.

Maailman pitkäkestoisin

Kuopion Osteoporoosin Vaaratekijät ja Ehkäisy (OSTPRE) -tutkimus alkoi vuonna 1989, jolloin kaikille silloisen Kuopion läänin alueella asuville 47–56-vuotiaille naisille lähetettiin terveyskysely. Kyselyn sai kaikkiaan 14200 naista. Kyselyt on toistettu viiden vuoden välein. Lisäksi yli 3000 naisen satunnaisotannalle on tehty viiden vuoden välein luuntiheysmittauksia. Tutkimus jatkuu edelleen, ja tällä hetkellä menossa ovat jo 30-vuotismittaukset. Kyseessä on maailman pitkäkestoisin seurantatutkimus vaihdevuodet ohittaneiden naisten luuntiheyden muutoksista.

Nyt saadut tulokset ovat tutkimuksen 25-vuotisseurannasta ja ne julkaistiin arvostetussa Journal of Bone and Mineral Research -lehdessä. Mukaan otettiin kaikki OSTPRE-tutkimuksen osallistujat, joille oli tehty kaikki seuranta-ajan luuntiheysmittaukset.

”Nyt julkaistu luuntiheyden pitkäaikaisseuranta tuo merkittävää lisätietoa ja ymmärrystä osteoporoosi- ja luustotutkimukseen ja muuttaa myös käsitystämme ikääntyvien naisten luuston menetyksestä”, sanoo professori Heikki Kröger tiedotteessa.