Viime vuosi muodostui alustavien tilinpäätöstietojen perusteella pääosin ennakoitua paremmaksi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän omistajakunnille. Yhtymän tulos ilman liikelaitoksia ja ennen kuntamaksuosuuksien täsmäytystä on noin 9,6 miljoonaa euroa.

Yhtymä palauttaa tämän osuuden rahoituksesta kunnille.

Sekä yhtymän toimintatuotot että -kulut ylittivät hyväksytyn muutostalousarvion selvästi.

Kuntakohtaiset laskelmat palvelunkäytöstä valmistuvat helmikuun puoliväliin mennessä. Tuolloin selviää, mitkä kunnat saavat palautusta ja lähteekö johonkin kuntaan vielä ennakoitua suuremman palveluiden käytön perusteella lisälasku.

Talouden seuranta ja ennakointi on kokonaisuudessaan ollut vaikeaa koronapandemian muutosvaikutusten vuoksi. Yhtymälle aiheutui viime vuonna koronasta merkittäviä lisäkustannuksia kaikilla toimialoilla. Niihin saatiin valtionavustusta yhteensä 38,9 miljoonaa euroa.

Päijät-Soten mukaan se onnistui toiminallisesti vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeisiin hyvin, koronapandemia huomioiden.

”Talouden seuranta on parantunut, ja kuntaraportointi täsmentynyt. Talouden sopeutuksella on kuitenkin ollut myös varjopuolensa, ja yhtymän henkilöstön kokema työkuormitus on ajoittain ollut liian suurta”, Päijät-Sote arvioi tiedotteessa.