Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä ja Tampereen kaupunki ovat neuvotelleet osakekaupasta, jolla yhtymä kasvattaisi omistusosuuttaan tekonivelsairaala Coxa Oy:stä.

Kaupassa omistajaa vaihtaisi 288 osaketta, jotka muodostavat noin 10 prosenttia Coxan osakekannasta.

Osakekaupan arvo olisi noin 3,5 miljoonaa euroa.

Kaupalla ei ole vaikutusta Päijät-Hämeen keskussairaalan omaan leikkaustoimintaan, mutta se parantaa Päijät-Soten mukaan asiakkaiden palvelua tuomalla alueen käyttöön Coxan erikoisosaamisen.

Coxasta on tähän mennessä hankittu täydentävänä ostopalveluna Päijät-Soten potilaille muun muassa lonkan, polven ja olkapään tekonivelleikkauksia.

Päijät-Sotesta tulisi Coxan toisiksi suurin omistaja

Jos kauppa toteutuu, yhtymästä tulee Coxan toiseksi suurin omistaja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jälkeen. Yhtiön muut omistajat ovat erikoissairaanhoitoa tuottavia sairaanhoitopiirejä ja pirkanmaalaisia kuntia.

Tampereelle ei kaupan jälkeen jäisi omistusta yhtiöön.

Kaupan toteutuminen edellyttää, että sekä Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto että yhtymän hallitus päättävät hyväksyä sen. Asia on yhtymän hallituksessa käsittelyssä maanantaina 31. tammikuuta.

Lue myös: