Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä esittää koko organisaatiota, kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä koskevien yt-neuvotteluiden aloittamista.

Hyvinvointiyhtymän tulos on jäämässä kuluvana vuonna arviolta 33,8 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Terveyspalvelut tuotetaan Päijät-Hämeessä valtakunnallisesti vertaillen tehokkaasti ja taloudellisesti, mutta palvelurakenteen uudistaminen, kotiin vietävien palveluiden lisääminen eivätkä huomattavat määrät muita kustannussäästöjä ole olleet riittäviä. Palvelutarpeen kasvuun ja kustannusten nousuun ei ole odotettavissa helpotusta ja samalla omistajakuntien talous on huonolla tolalla.

Yt-neuvotteluiden aloittamisesta päättää yhtymän hallitus 17. kesäkuuta. Jos yt-menettelyyn päädytään, neuvottelut alkavat elokuussa. Yt:t koskevat koko omaa henkilöstöä ja samalla käydään läpi myös ulkoistetut tukipalvelut ja koko palveluverkko.

Yhtymän ja omistajakuntien välillä on ollut epäluottamusta vaikean taloustilanteen takia. Yhtymässä ollaan myös hallinnollisesti keskellä uudistusta, koska muutosjohtaja on jo aloittanut työnsä ja uuden toimitusjohtajan Marina Erholan on tarkoitus aloittaa elokuun alussa. Erhola on kuitenkin sitoutunut esitykseen ja ollut mukana sen valmistelussa.

Yt-neuvotteluiden rinnalla laaditaan strategiaa täydentävää muutosohjelmaa. Riittävien palveluiden tuottaminen edellyttää merkittävää palveluiden tehostamista.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on maakunnan suurin julkinen työnantaja. Työntekijöitä on noin 7 000 ja toimipisteitä 190.