Päijät-Hämeessä julkista terveyspalvelua tuottava Harjun terveys suunnittelee muuttavansa organisaatiotaan vastaamaan uutta tiimityömallia.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on asettanut sote-keskuspalveluiden hankinnalle tavoitteet tiimityömalliin siirtymisestä, nopeammasta hoitoon pääsystä, erinomaisesta asiakaskokemuksesta sekä kattavista digipalveluista.

Osana henkilöstön kanssa neuvoteltavaa muutosta asiakastyötä tekevän henkilöstön määrää lisätään ja hallinnollista työpanosta siirretään asiakastyöhön.

Samalla tukipalveluita tehostetaan ja mahdollisesti ulkoistetaan.

– Harjun terveyden täytyy mukauttaa organisaatiotaan vastaamaan tiimityömallin tarpeisiin sekä muihin tilaajan asettamiin tavoitteisiin. Organisaatiomuutosten ohella vahvistamme asiakastyötä tekevän henkilöstön määrää entisestään samalla kun tuki- ja hallintotyöhön käytettävät panostukset vähenevät, toteaa Harjun terveyden käynnistysvaiheen toimitusjohtaja Joonas Turunen.

- Yhtymä on palvelujen tilaajana asettanut tietoisesti yrityksen toiminnalle erittäin vaativat tavoitteet, jotta varmistutaan väestön palvelujen laadun ja saatavuuden parantumisesta. On ymmärrettävää, että henkilöstön määrään ja rakenteeseen tehdään tähän liittyen ripeästi tarvittavia tarkennuksia. Yhtymä tukee palvelutuottajan uudistuksia ja edellyttää, että ne tehdään vahvassa yhteistyössä palvelujen tilaajan ja erityisesti yrityksen henkilöstön kanssa, sanoo Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola.

Harjun terveys on toiminnan käynnistysvaiheesta lähtien tehnyt uusia rekrytointeja, ja rekrytointeja tullaan täydentämään tulevan kevään aikana. Tiimien lääkäri- ja hoitajaresurssia lisätään, rekrytoidaan Akuutti24:ssa työskentelevä hoitokoordinaattoritiimi, palkataan digipalveluihin keskittyviä hoitajia sekä rekrytoidaan tiimeihin lisää fysioterapeutteja. Myös hammaslääkäri- ja hammashoitajatyöpareja sekä suuhygienistejä lisätään.

Osana organisaation muutostyötä myös hallinnollista työpanosta siirretään asiakastyöhön. Hallinnollisen työpanoksen roolin muutoksen taustalla on Mehiläisen ja Harjun terveyden kulttuuri, johon kuuluvat matala hierarkia ja esimiesten rooli lähellä asiakkaita, tiimiensä keskellä.

Asiakastyötä tekevän henkilöstön määrän lisääntyessä on vastaavasti tarpeen tehostaa tukipalveluiden toimintaa palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tukipalveluiden toimintaa koskevat muutokset voivat johtaa myös tehtävien vähennyksiin tukipalvelutehtävissä.

Harjun terveys aloittaa yhteistoimintalain mukaisen menettelyn, jossa edellä kuvatuista muutoksista neuvotellaan henkilöstön edustajien kanssa. Tehtävien uudelleenjärjestelyt voisivat työnantajan alustavan arvioin mukaan koskea noin 20 henkilöä ja vähennystoimenpiteet arviolta enintään 20 työntekijää. Vähennystoimenpiteet eivät suunnitelman mukaan koskisi asiakastyötä tekevää henkilöstöä.

Neuvottelut eivät koske lääkäreitä, hammaslääkäreitä, fysioterapeutteja, terveydenhuollon sosiaaliohjauksen henkilöstöä, hammashoitajia eikä suuhygienistejä.