THL ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (PHHYKY) pilotoivat keväästä alkaen raskaana olevien päihteiden käytön seulontaa verikokeilla äitiysneuvoloissa. Tutkimuksessa selvitetään, voidaanko uusilla alkuraskauden seulontaverikokeilla havaita raskaudenaikaista päihteiden käyttöä. Tutkimuspilotti on ensimmäinen laatuaan maailmassa.

Tutkimus toteutetaan PHHYKY:n kaikissa neuvoloissa keväästä 2021 alkaen puolen vuoden ajan. Mukaan pyydetään kaikki alkuraskauden seulontaverikokeisiin osallistuvat naiset. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Verinäytteistä tutkitaan alkoholin käytön merkkiaine fosfatidyylietanolia (PEth) sekä C-hepatiitin vasta-aineita. Näytteet otetaan samalla kertaa muiden alkuraskauden verikokeiden kanssa. Tutkimusaineisto kerätään rekisteripoimintana potilastietojärjestelmästä ja analysoidaan täysin anonyyminä.

– PEth-merkkiaine auttaa havainnoimaan alkoholinkäyttöä. C-hepatiitin vasta-aineet puolestaan liittyvät Suomessa useimmiten huumeiden käyttöön tai käyttöhistoriaan, toteaa ylilääkäri Margareeta Häkkinen THL:stä tiedotteessa.

Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa neuvoloiden valtakunnallisten seulontakäytäntöjen muuttamisen tarpeista ja mahdollisuuksista.

Suomessa äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö aiheuttaa vuosittain kehitysriskin tuhansille sikiöille. Kehitysvammaliiton arvion mukaan joka vuosi syntyy 600–3 000 lasta, joilla on jonkinasteinen alkoholivaurio.

Tutkimuksessa kartoitetaan myös sitä, kuinka hyvin päihteiden käyttö tunnistetaan neuvoloissa ja kuinka paljon päihteiden käytön varhaiseen tunnistamiseen on neuvolatyössä jatkossa panostettava.

– Tällä hetkellä raskaana olevien päihteiden käyttöä pyritään tunnistamaan neuvoloissa kyselyllä. Verikoeseulonnoilla pystytään objektiivisesti osoittamaan päihteiden käyttöä ja ohjaamaan asiakkaita päihdepalveluiden pariin, sanoo erikoissuunnittelija Anne Arponen THL:stä tiedotteessa.