Strategia linjaa yhtymän henkilöstöjohtamista ja koko työyhteisön kehittämistä vuoden 2023 loppuun, jolloin tulevilla hyvinvointialueilla on ensimmäinen toimintavuosi takanaan ja vastuu henkilöstöstä on siirtynyt hallitusti niille.

Strategiaa on valmisteltu yhtymässä kevät ja kesä, ja työntekijöillä on ollut mahdollisuus kommentoida ensimmäistä luonnosta koko kesän ajan. Valmistelussa oli mukana satoja yhtymän työntekijöitä työpajojen, kyselyn, keskustelu- ja infotilaisuuksien sekä haastattelujen kautta.

Työtä koordinoineen konsulttiyrityksen Nordic Healthcare Groupin edustaja Olli Tolkki kuvaa henkilöstön osallistumisen mahdollisuuksia ainutlaatuisen laajoiksi vastaaviin strategiaprosesseihin verrattuna.

Toimenpiteet on niputettu kuuteen osa-alueeseen, jotka on otsikoitu näin: luja yhteishenki, laadukas toiminta, turvattu työhyvinvointi, reilu johtaminen, vankka osaaminen ja vahva työnantajakuva. Toimenpidesuunnitelma tarkentuu, kun hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt varsinaisen strategian.

Alustavasti suunnitelma sisältää sellaisia toimia kuten työterveyshuollon laajentamista, työhön liittyvän väkivallan uhkan vähentämistä tila- ja tukipalveluratkaisuilla, johtamisvalmennusta, palautekulttuurin kehittämistä, palkitsemisjärjestelmän uudistamista ja perehdytyksen tehostamista.

”Henkilöstön saatavuuteen ja kuormittumiseen liittyvät kysymykset ovat tärkein yksittäinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän suoriutumisen avain tulevina vuosina kautta maan. Vaikka haasteet ovat kansallisia, alueellisten toimijoiden täytyy pyrkiä niitä jatkuvasti ratkomaan”, toimitusjohtaja Marina Erhola toteaa.

Palkitseminen on tällä viikolla puhuttanut alalla. Hus palkitsi hoitajia itse printattavilla kiitoskorteilla. Vaikka tarkoitus oli hyvä, vastaanotto oli tyrmistynyt.

”Meillä kuten muuallakin on haastetta palkkauksessa. Hoitajien palkkataso koetaan yleisesti riittämättömäksi. Jonkun verran joustoja ja alueellista harkintaa voi tietysti olla ja onkin. Päijät-Hämeessä talous on äärettömän tiukka ja on vaikea tehdä merkittävästi palkkausjärjestelmää ylittäviä ratkaisuja. Palkkaharmonisaatio on lisäksi huomioitava. Itse näkisin, että ihan oleellista on erityisesti työn kuormittavuuden vähentäminen ja hyvän esimiestyön tukeminen, nämä tulivat myös henkilöstökyselyssä esille.”

Erhola ei täysin poissulje henkilöstöetujen tarkistamista.

”Enempi pitää pohtia, olisiko jotain muitakin keinoja, joitain etuja, joita voisimme lisätä. Meillä on esimerkiksi henkilöstön lomaosakkeita ja muita henkilöstöetuja, ehkä sen tyyppisiä asioita voisimme lisätä. Paletti, jota pohdimme, on aika laaja.”

Erholan mukaan henkilöstöpulaa Päijät-Hämeessä on hoitohenkilöstössä ja kesän aikana erityisesti lähihoitajista kotihoidossa.

”Noin viidenkymmenen henkilön työpanos menee tällä hetkellä ylimääräisiin koronajärjestelyihin. Mitoitusvaatimusten vuoksi lisäsimme myös henkilöstöä kotihoitoon. Ei tämä sinänsä mikään yllätys ole ollut, koko Suomessa on hoitohenkilöstöstä pulaa ja se johtuu sekä väestön ikääntymisestä että osittain myös siitä, että työn kuormitus kova.”

Yhtymä rekrytoi uuden strategian jokaiseen osa-alueeseen omista työntekijöistään vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä on suunnitella ja koordinoida niitä käytännön asioita ja tekoja, joilla tavoite saavutetaan.

”Osallistaminen luonnollisesti lisääntyy kun toimeenpano etenee. Ei tällaisia asioita työnantaja yksin pysty ratkaisemaan, kyllä meidän täytyy löytää yhteinen sävel henkilöstön kanssa.”