Sote-uudistukseen liittyvä palvelusetelikokeilu laajenee Päijät-Hämeeseen 2. toukokuuta alkaen.

Kokeilu kestää näillä näkymin vuoden loppuun, mutta on mahdollista, että se jatkuu vielä vuonna 2019. Jatko riippuu STM:n rahoituksesta.

Kokeilussa kuntalainen voi valita perusterveydenhuoltoon liittyvät lääkärin ja sairaanhoitajan perustason palvelut miltä tahansa kokeilussa mukana olevalta palveluntuottajalta.

Asiakas sitoutuu käyttämään valitsemiaan palveluja kuuden kuukauden ajan.

Alueellisella kokeilulla haetaan ennakkotietoa asiakkaiden ja tuottajien käyttäytymisestä, palvelujen käytöstä, kustannuksista, saatavuudesta, jatkuvuudesta ja vaikuttavuudesta. eh