Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä suunnittelee yhteisyrityksen perustamista Mehiläisen kanssa. Sote-keskushankinnan ja yhteisyrityksen perustamisen valmistelu aloitettiin Päijät-Hämeessä tammikuussa. Tarkoitus on, että yhteisyritys hoitaa suuren osan Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon palveluista.

Hankintaprosessi on toteutettu neuvottelumenettelyllä ja käänteisenä hankintana, jossa hankinnan arvo määräytyi etukäteen ja tarjoajat kilpailivat laadulla. Yhtymä valitsi neuvotteluihin Mehiläisen, Pihlajalinnan ja Terveystalon. Neuvottelumenettelyn jälkeen yhtymä julkaisi lopullisen tarjouksen ja sai tarjoukset kaikilta kolmelta neuvottelumenettelyyn valitulta palveluntuottajalta.

Tarjoukset sisälsivät toimintasuunnitelmat viiteen osakokonaisuuteen, joita painotettiin hankinnassa seuraavasti: palvelutuotanto 45 prosenttia, digipalvelut 20 prosenttia, integraatio ja yhteistyö 15 prosenttia, henkilöstö- ja asiakaskokemus 15 prosenttia sekä palvelutuotannon haltuunotto viisi prosenttia.

Tarjousten vertailun perustella yhtymähallitukselle esitetään Mehiläinen Oy:n valintaa kumppaniksi yhteisyritykseen, jolta yhtymä ostaa palvelut laadittuun palvelusopimukseen perustuen. Kumppanuudesta päättää elokuussa yhtymäkokous, jolle vietäisiin myös esitys yhteisyrityksen perustamisesta. Yhteisyritys vastaa vain sote-keskuspalvelujen tuottamisesta. Yhtymällä säilyy järjestäjän rooli, jota se vahvistaa osana hankintaa.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän johdon mukaan sote-keskuspalvelujen hankkiminen parantaisi päijäthämäläisten palveluja monin tavoin. Hankinnan vähimmäisvaatimukset ovat monelta osin nykyistä palvelutuotantoa korkeammalla tasolla. Asiakkaat pääsevät hoitoon nykyistä huomattavasti nopeammin, ja lähtökohtana on, että asiakkaan asiat hoidetaan heti, sekä hoidon jatkuvuus turvataan nykyistä paremmin.

- Yhtymä on valmistellut uudenlaisen toimintamallin, joka hyödyntää julkisen ja yksityisen toimijan parhaita kyvykkyyksiä tavoitellen entistä tasa-arvoisempaa avosairaanhoidon vastaanottotoimintaa maakunnallisessa kokonaisuudessa ja erittäin tiukassa talousraamissa, sanoo yhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola tiedotteessa.