Päihteitä käyttävien äitien nimetön nettiryhmä oli keväällä 2021 suositumpi kuin koskaan aikaisemmin, kertoo Ensi- ja turvakotien liitto.

Ryhmä tavoittaa erityisesti alkoholia runsaasti käyttäviä pienten lasten äitejä. Syksyn ryhmään on tullut jo useita ilmoittautumisia.

Korona-aikana jo aiemmin runsaasti alkoholia käyttävien juominen on liiton mukaan lisääntynyt entisestään. Äidillä saattaa olla ulkoisesti asiat kunnossa: pikkulapsiperheen arki hoituu tai työ sujuu. Silti alkoholia tai muita päihteitä kuluu runsaasti, eikä ulospääsyä vaikeuksista tunnu löytyvän.

Ongelmallisen käytön huomaamista voi vaikeuttaa se, että alkoholin käyttö on ensi- ja turvakotien liiton mukaan entistä tavallisempaa eri tilanteissa. Edes juojan läheiset eivät välttämättä tiedä vaikeuksista, vaikka ongelma saattaa olla pitkään jatkunut ja suuri. Korona-aika ja etätyö ovat lisänneet alkoholin käyttöä kotona, ja aiempi riskialtis juominen on voinut muuttua ongelmaksi.

”Korona-aika ja kotiin eristäytyminen ovat tehneet sen, että tietoa ja tukea haetaan netistä enemmän kuin koskaan. Uskon, että myös ryhmän antama vertaistuki ja mahdollisuus kohdata muita samassa tilanteessa olevia on nyt jotain sellaista, mihin ihmisillä on tarve. Etäyhteyksistä on tullut luonteva osa monen arkea, mikä on ehkä madaltanut kynnystä osallistua nettiryhmään”, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton asiantuntija Maria Hohenthal tiedotteessa.

Myös mahdollisuus pysyä nimimerkin takana on monelle ratkaiseva tekijä, kun he puhuvat asiasta, johon liittyy paljon häpeää. Runsas päihteidenkäyttö koetaan edelleen vaikeaksi aiheeksi puhua.

”Kynnys pyytää apua päihdeongelmiin on korkea. Siksi tarvitaan yhä enemmän sellaista apua ja tukea, jonka luo pääseminen vaatii apua tarvitsevalta mahdollisimman vähän. Sellaiset palvelut, jotka eivät vaadi tunnistautumista, löytyvät helposti tai niissä ei vaadita esimerkiksi päihteettömyyttä, tekevät tuen muodosta useammalle sopivan.”

Kolme kuukautta kestävä nettiryhmä kokoontuu suljetulla Päihdelinkin alustalla ja siihen voi osallistua nimettömästi. Ryhmä madaltaa kynnystä hakea lisäapua päihdeongelmaan sekä tarjoaa paikan, jossa äiti voi pohtia tilannettaan yhdessä ohjaajien ja muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

Ryhmää on järjestetty 15 vuoden ajan yhdessä A-klinikkasäätiön Päihdelinkin kanssa.

LUE SEURAAVAKSI: