Päihdepalvelujen saaminen pienentää alkoholiongelmaisten sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksia ja kuolemanriskiä, selviää Siun soten alueella tehdystä tutkimuksesta.

Päihdepalvelujen piirissä olevien alkoholiongelmaisten keskimääräiset sote-kustannukset olivat viiden vuoden aikana 53 prosenttia matalammat verrattuna päihdepalvelujen ulkopuolelle jääneisiin.

Tutkimus toteutettiin Suomen Akatemian rahoittamassa IMPRO-hankkeessa, johon toteutukseen osallistui Itä-Suomen yliopiston, THL:n ja Aalto-yliopiston tutkijoita.

Tutkimuksessa tarkasteltiin alkoholiongelmaisten keskimääräisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käytön kustannuksia Siun soten alueella Pohjois-Karjalassa potilas- ja asiakasrekisteritietojen avulla.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, pienentääkö esimerkiksi päihdepalvelujen piiriin pääseminen sote-kokonaiskustannusten kertymistä. Rekistereistä tunnistettiin alkoholiehtoisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa asioineet yli 18-vuotiaat. Heidät jaettiin neljään ryhmään sen mukaan, oliko heillä vuosina 2014–2018 ollut kontakti päihdepalveluihin, mielenterveyspalveluihin, sekä päihde- että mielenterveyspalveluihin tai ei kumpiinkaan.

Päihdepalvelujen piirissä olevilla keskimääräiset kustannukset viisivuotisseurannassa olivat 53 prosenttia eli yli 12 000 euroa matalammat kuin päihdepalveluiden ulkopuolelle jääneillä. Päihdepalvelujen ulkopuolelle jääminen oli myös yhteydessä suurempaan kuolemanriskiin.

Kalleimpaan kymmeneen prosenttiin kuuluvilla 521 potilaalla hoidon keskimääräiset viisivuotiskustannukset olivat 125 226 euroa eli lähes kymmenkertaiset verrattuna muihin alkoholiongelmaisiin, joilla kulut olivat keskimäärin 13 228 euroa. Yli 94 prosenttia kaikkein kalleimmista potilaista oli monisairaita eli heillä oli vähintään kaksi kroonista sairautta.

– Aiempien tutkimusten mukaan vain murto-osa alkoholiongelmaisista on päihdepalvelujen piirissä. Kuitenkin he ovat myös yksi tunnetusti kalleimmista ja paljon sote-palveluja käyttävistä asiakasryhmistä, kertoo väitöskirjatutkija Elina Rautiainen tiedotteessa.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.