Päihdepalveluista saatu keskusteluavun määrä voi olla liian vähäistä asiakkaan tarpeisiin, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n teettämä selvitys kertoo.

Päihdeneuvontaan tulevien puhelujen perusteella on käynyt ilmi, että palveluihin voi olla vaikeaa päästä. Toisekseen palvelut eivät aina ole riittäviä, vaikka niiden piiriin pääsisikin.

Alueelliset erot voivat olla suuria, ja isommilla paikkakunnilla palvelut ovat ruuhkautuneet. Pienillä paikkakunnilla hoitoa ei välttämättä ole saatavilla riittävän läheltä. Suurin osa päihdepalveluista on avoinna vain tiettynä ajankohtana.

Apu voi jäädä hakematta

Päihdeneuvonnan päällikkö Kaisa Åberg sanoo tiedotteessa, että avuntarve ei välttämättä katso aikaa eikä paikkaa.

”Palvelujärjestelmä on liikaa pirstaloitunut. Päihdeongelmaisen pitäisi osata hakea apua eri ongelmiin monesta eri paikasta. Vaikeassa elämäntilanteessa apu voi sen vuoksi yksinkertaisesti jäädä hakematta.”

Ongelmia on myös palvelu- ja hoitoketjujen jatkumoissa. Esimerkiksi vieroitushoidon jälkeen jatkohoidosta sopiminen jää usein vähäiseksi tai olemattomaksi. Tällöin vieroituksen päätyttyä asiakas jää tyhjän päälle, ja riski repsahdukselle on suuri. Varhaista tukea ja keskusteluapua ei ole saatavilla riittävästi.

”Päihdeneuvontapuhelin tarjoaa apua, oli kyseessä sitten vuosikymmeniä jatkunut päihdeongelma tai huoli mahdollisesta alkavasta ongelmasta. Tämän merkitys nousee selvityksessä vahvasti esiin”, selvityksen laatinut Tiina Pajuvirta sanoo.

Leimana syyllisyys ja häpeä

Päihdeongelmiin liittyy voimakkaita häpeän ja syyllisyyden tunteita. Päihdeneuvonta on anonyymi palvelu. Työntekijöiden mukaan nimettömyys auttaa soittajaa puhumaan tilanteestaan kaunistelematta.

Toisinaan soittaja ottaa maksuttomaan Päihdeneuvontaan yhteyttä kokeillakseen, miten hänen ongelmaansa reagoidaan.

”Kun Päihdeneuvonnasta saadaan hyvä kokemus, rohkaistutaan hakemaan apua muualtakin. Soittaja huomaa, että näissä palveluissa päihdeongelmaista ei tuomita ja syyllistetä, vaan häntä halutaan auttaa”, Kaisa Åberg kertoo.

Päihdeneuvonnassa puheluihin vastaavat ammattilaiset, joilla on päihdealan koulutus.

Lue seuraavaksi: