Ensi tiistaina lasketaan päihteisiin liittyvät käynnit sosiaali- ja terveydenhuollossa koko maassa. Päihdetapauslaskennassa kirjataan päihde-ehtoiset asioinnit. Niitä ovat tilanteet, joissa vähintään yksi seuraavista kriteereistä täyttyy: asiakas on päihteiden ongelmakäyttäjä, hakee apua päihtyneenä tai hakee apua päihteiden kertakäyttöön liittyvän haitan, kuten tapaturman vuoksi.

Kyseessä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhdeksäs valtakunnallinen päihdetapauslaskenta. Tietoja kerätään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, vankiloista ja yhdyskuntaseuraamustoimistoista.

– Päihdetapauslaskenta on merkittävä tiedon lähde päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyssä ja hoidon kehittämisessä. Laskennasta saadaan sellaista päihdeasiakkaita ja päihdepalvelujärjestelmää koskevaa tietoa, jota ei toistaiseksi ole mahdollista saavuttaa minkään muun tiedonkeruun avulla, sanoo THL:n erikoistutkija Kristiina Kuussaari tiedotteessa.

Vuoden 2015 laskennassa saatiin vuorokauden aikana tietoja lähes 11 000 päihde-ehtoisesta asioinnista. Laskennan tuloksista selvisi esimerkiksi se, että päihteisiin liittyvät asioinnit kuormittavat palvelujärjestelmää hyvin eri tavoin eri osissa maata: kokonaismäärät vaihtelivat Kymenlaakson 26:sta Pohjanmaan kuuteen asiointiin 10 000 asukasta kohden.

Kyselyssä käytetään paperista tai sähköistä lomaketta, jonka asiakas voi täyttää itse tai yhdessä työntekijän kanssa. Työntekijöiden täytyy huolehtia, että asiakas on tietoinen siitä, että hänen tietojaan kerätään tutkimuskäyttöön. Kerättävät tiedot ovat luottamuksellisia.

Päihdetapauslaskentaa tarvitaan, sillä pelkästään diagnooseihin perustuvan rekisteritiedon avulla ei voida täysin ymmärtää kuormitusta, joka päihteiden käytöstä aiheutuu koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmälle.

Päihdetapauslaskennan tulokset raportoidaan kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä artikkeleissa sekä ammattilehdissä.

Lue myös: Väitös: Päihdehoidon perinteiset hoito-ohjelmat eivät välttämättä sovellu naisille, koska ne on suunniteltu vastaamaan miesten tarpeisiin (MU 19.9.)

Rasvamaksaa sairastavan pitäisi välttää alkoholia (MU 20.9.)