Noin puolet Suomessa asuvista saavuttaa perusterveydenhuollon palvelut 20 minuutissa joukkoliikenteellä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa koko maan laajuisesti perusterveydenhuollon palvelujen maantieteellistä saavutettavuutta joukkoliikenteellä.

”Vaikka terveydenhuollon palvelut tavoitetaan yleisesti paremmin omalla kulkuvälineellä, moni suomalainen saavuttaa palvelut myös julkisilla liikennevälineillä”, sanoo geoinformatiikan dosentti Harri Antikainen Oulun yliopistosta tiedotteessa.

Maakuntien välillä on selviä eroja

Maakuntien välillä saavutettavuuserot ovat melko suuria.

Perusterveydenhuollon palveluiden saavutettavuus joukkoliikenteellä on parasta Uudellamaalla ja muissa väestöltään suurissa eteläisen Suomen maakunnissa.

Heikointa saavutettavuus on Lapissa, Kainuussa, Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa.

Eroja on havaittavissa myös eri ikäryhmissä, mutta ne ovat THL:n mukaan melko vähäisiä.

”Ikääntyneiden, eli terveyspalveluja tyypillisesti eniten käyttävien osalta tilanne on suhteellisen hyvä johtuen muun muassa siitä, että heillä asuminen painottuu kaupunki- ja kuntakeskuksiin, ja siten myös palvelujen läheisyyteen”, Antikainen sanoo.

Tutkimus on julkaistu Applied Geography -tiedejulkaisussa. Tutkimus toteutettiin osana IMPRO-hanketta, joka tuottaa tietoa sote-palvelujen rakenteesta, niiden toimivuudesta ja tuloksellisuudesta. IMPRO on Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke.