Vain neljä prosenttia koronapandemian aikana pääosin etätöissä työskennelleistä haluaisi jatkossa työskennellä työpaikalla. Etätyöläisistä 46 prosenttia haluaisi työskennellä jatkossakin osin etätöissä ja peräti 50 prosenttia kokonaan etätöissä, kertoo Evan tiistaina julkaisema kysely.

Työpaikalla tavalliseen tapaan pandemian aikana käyneistä vastaavasti vain kuusi prosenttia haluaisi jatkossa työskennellä pääosin etänä. Kyselyn tulokset ovat siis varsin kaksijakoiset.

Kysely perustuu yli 2 000 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.

Kyselyn perusteella näyttää siltä, että ainakin osittainen etätyö on tullut jäädäkseen monilla toimialoilla ja työpaikoilla. Toisaalta monia työtehtäviä ei voi tehdä etänä, ja näissä tehtävissä korona-aika ei ole vaikuttanut niin paljon työntekopaikkaan.

”Halu työskennellä jatkossakin etänä selittyy todennäköisesti kotona työskentelystä saaduilla kokemuksilla. Etätöissä työajat joustavat helpommin ja perheen askareet on helpompi sovittaa yhteen töiden kanssa”, arvioi EVAn ekonomisti Sanna Kurronen tiedotteessa.

Etänä lähes koko pandemian ajan työskennelleistä siis todella harva haluaa enää palata entisen tapaan työpaikalle. Koronahuolet eivät etätyöhalua enää selitä, sillä huolet ovat melko laajalti väistyneet.

”Enää harvempi kuin joka neljäs suomalainen kokee ahdistusta koronasta”, Kurronen toteaa.

EVA teetti kyselyn lokakuun lopulla ja vastaajat edustivat koko maan 18–79-vuotiata väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy.