Husiin on perustettu Pään ja kaulan kasvainkirurgiakeskus, joka toimii asiantuntijoiden osaamiskeskuksena. Sen on tarkoitus kerätä eri erikoisaloilta asiantuntijat tutkimaan potilasta ja nopeuttaa näin pään ja kaulan kasvainkirurgisten potilaiden hoitoon pääsyä.

Keskukselle oli yhä suurempi tarve, sillä pään ja kaulan alueiden syöpien ilmaantuvuus on lisääntynyt ja toisaalta keskittämisasetuksen myötä potilaita on ohjautunut aiempaa enemmän Husiin.

Suomessa todettiin vuonna 2015 yhteensä 850 pään ja kaulan alueen syöpää. Tämä syöpien kokonaislukumäärä on tasaisesti kasvanut useamman vuoden ajan, mutta luku on silti pieni verrattuna esimerkiksi rintasyöpään.

Koska pään ja kaulan alueella on lukuisia erilaisia syöpiä ja yksittäiset syöpätyypit ovat usein harvinaisia, kokemusta kertyy hitaasti kunkin tietyn syövän hoitoon. Tarvittavat hoidot ovat usein moniulotteisia.

Nämä syyt ovat erityisesti lisänneet tarvetta keskittää asiantuntijoiden osaaminen yhteen keskukseen.

Leikkaukset ovat pitkäkestoisia.

Pään ja kaulan alueen kasvainpotilaiden hoitolinjaukset on jo 60-luvun lopulta alkaen tehty Husissa pään ja kaulan kasvainten työryhmässä, johon ovat osallistuneet korva-, nenä- ja kurkkutautien, suu- ja leukakirurgian ja plastiikkakirurgian klinikoiden sekä syöpätautien, patologian ja radiologian kliinikoiden asiantuntijat.

Lisäksi pään ja kaulan kasvainten hoidon suunnitteluun ja hoitoihin ovat osallistuneet tarvittaessa neurokirurgian, silmätautien, verisuonikirurgian sekä thoraxkirurgian lääkäreitä.

Toiminta on tällä hetkellä hajautettuna kolmeen eri erikoisalaan ja useaan eri kiinteistöön. Potilaan hoitopaikka on määräytynyt sen perusteella mille erikoisalalle lähete on tehty.

Vaikka yhteistyö erikoisalojen välillä toimii, eivät toimintatavat välttämättä kaikilta osin ole täysin yhteneväiset. Hyväksi todettu hoitosuunnitelmamalli viedään nyt seuraavalle tasolle yhdistämällä eri erikoisalojen osaamista ja nopeutetaan potilaan hoitoon pääsyä.

Pään ja kaulan kasvainten hoitaminen vaatii ammattilaisten yhteistyön lisäksi runsaasti selvitystyötä ennen leikkausta ja sen jälkeen potilas tarvitsee pitkäkestoista ja monimuotoista kuntoutumista.

Ennen leikkaukseen pääsemistä tarvitaan usein laajoja radiologisia tutkimuksia sekä usein myös tähystystoimenpiteitä. Potilaan kasvaimen hoito käydään läpi yhdessä asiantuntijoiden kanssa ennen hoidon aloitusta.

Tyypillisessä tämän alueen leikkauksessa tehdään kasvaimen poisto, kauladissektio ja kudosrekonstruktio usein vapaata mikrovaskulaarisiirrettä käyttäen. Leikkaukset ovat pitkäkestoisia ja potilaiden hoito vaatii usein alkuun valvontatasoisen hoitojakson ja sen jälkeen vuodeosastojakson noin 1-2 viikon ajaksi.

Leikkaushoidon lisäksi potilaat saavat usein myös onkologisen hoitojakson.

Puhumisen, nielemisen, hampaiston ja kasvojen lihastoiminnan kuntoutus vaatii pitkää moniammatillista hoitoa. Potilaiden taudin seuranta on Husin toiminta-alueella tapahtunut hoitoon osallistuvien yksiköiden toimesta.

Kehitystoiminnan päämääränä on jo vuosien ajan ollut kirurgisen yhteistyön lisääminen.

Pään ja kaulan kasvainkirurgiankeskus pystyy paremmin keskittämään ja yhdistämään erikoisosaamisensa paitsi hoidon, myös koulutuksen ja tutkimuksen osalta. Näin sillä on hyvät mahdollisuudet nousta kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäväksi pään ja kaulan kasvainkirurgian keskukseksi.

Lue myös:

Väitös: Syöpäkasvaimen aggressiivisuutta enteilevä PET-merkkiaine sopii kliiniseen käyttöön (MU 30.4.2018)

Kolme sotaa glioblastoomaa vastaan – Oma immuunipuolustus ratkaisijaksi (MU 14.6.2019)

Tuttu antihistamiini suitsimassa aivosyöpää – ”Hoitokokeemme hiirillä näyttää tosi hyvältä” (Mu 14.6.2019)

Erikoisalat hitsautuivat yhteen aivokasvainpotilaan hoidossa Tyksissä – neurologin ja onkologin yhteisvastaanotot käynnistyivät (MU 9.10.2017)