Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä esitti keskiviikkona, että koronatestaus ei pääsääntöisesti koskisi enää oireettomia tai lievästi oireisia täysin rokotettuja henkilöitä, joiden toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään viikko.

Myöskään varmennetun koronainfektion edeltävän kuuden kuukauden aikana sairastaneen ja ainakin yhden koronarokotteen saaneen ei enää tarvitsisi mennä koronatestiin oireettomana tai lievästi oireisena.

Poikkeuksena olisivat henkilöt, joiden tiedetään altistuneen koronavirukselle sekä kaikki ne, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä tai ikääntyneiden hoiva- ja hoitoyksiköissä. Heidän kuuluisi lievienkin oireiden vuoksi edelleen käydä koronatestissä.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän mukaan ennen testauksen tarkempaa toimeenpanoa on tarpeen saada koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä koskeva linjaus asiasta.

Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa yleensä koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.

Koronakoordinaatioryhmä otti kantaa myös pääkaupunkiseudun harrastustoimintaan, koska kahden metrin turvavälivaatimus on poistunut ja THL on antanut yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa uuden harrastustoiminnan ohjeistuksen.

Koordinaatioryhmän mukaan lähtökohtana on, että kaikenikäisten harrastaminen ja kilpailutoiminta on mahdollista sisä- ja ulkotiloissa.

Kaupunkien tiloissa toteutettavassa harrastustoiminnassa ovat voimassa erilliset terveysturvallisuutta parantavat ohjeet, joiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen.

Ohjeiden mukaan harjoitus- ja toimintamuodot tulee sisätiloissa toteuttaa siten, että toiminnassa on mahdollista välttää lähikontaktit tai vähentää niitä merkittävästi. Tarvittaessa ryhmäkoko on mitoitettava normaalitilannetta pienemmäksi.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä totesi, että harrastusryhmän kokoonpanon ei tarvitse olla vakiintunut ja ennakkoilmoittautumiseen perustuva.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä noudattaa päätöksenteossaan lapset ja nuoret ensin -periaatetta ja haluaa tällä linjauksella turvata matalan kynnyksen liikuntatoiminnan, kuten koululaisten liikuntakerhojen ja nuorisotyön ryhmien toteutumisen.

Koronakoordinaatioryhmän vahva suositus on, että ohjaajat ja yli 12-vuotiaat käyttävät edelleen sisätiloissa kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät ehdottomasti estä sen käyttöä. Maskia ei kuitenkaan tarvitse käyttää liikuntasuoritusten aikana.

Vanhempien ja saattajien ei tule oleskella harrastus- ja pukeutumistiloissa. Harrastustoimintaan osallistuvat läsnäolijat kirjataan ylös jokaisella harrastuskerralla.

Ohjetta noudatetaan kaikissa kaupunkien hallinnoimissa tiloissa. Saman ohjeen noudattamista suositellaan myös yksityisille toimijoille.