Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kaunaisten kaupungit hyväksyivät eilen yhteisen maakunta- ja sote-uudistusta vastustavan lausunnon.

Kaikki kaupunkien 262 valtuutettua olivat eilen tiistaina koolla yhteisessä jättivaltuustossa, joka kokoontui Vantaan Martinlaaksossa.

Yhteisen lausunnon mukaan maakunta- ja sote-uudistuksella on paljon vahingollisia vaikutuksia kasvavien kaupunkien taloudelle, palveluille ja investointikyvylle.

Sen mukaan uudistus ei myöskään ota huomioon pääkaupunkiseudun erityispiirteitä. Siksi ehdotuskokonaisuutta ei kaupunkien mielestä tule esitetyssä muodossa hyväksyä.

Kaupungit ovat lausunnossaan yksimielisiä myös siitä, ettei heidän eri vaiheissa tuomia epäkohtia ja vakavia puutteita ole otettu huomioon valmistelussa.

Uudistuksen kokonaisuudesta ei ole ollut myöskään mahdollista lausua. Siksi pääkaupunkiseudun kaupungit antoivat nyt uudistuksesta yhteisen lausuntonsa.

Lausunnossa korostetaan, että yksi ratkaisumalli ei voi sopia maan eri osiin. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun muuta maata voimakkaampaa maahanmuuttoa, kansainvälisyyttä ja poikkeavaa elinkeinorakennetta ei uudistuksessa huomioida.

Lisäksi sosiaaliset haasteet, kuten asunnottomuus, segregaatio ja pitkäaikaistyöttömien määrä vaativat pääkaupunkiseudulla lausunnon mukaan erilaisia joustavia ratkaisuja, joita uudistuksesta ei nyt löydy.

Lausunnossa todetaan myös. että kaupunkien taloudellista tilannetta ja investointikykyä on vahvistettava, ei heikennettävä.

Erityisiä huolenaiheita ovat Uuttamaata koskevan rahoituksen riittävyys ja jo toteutetun sote-kehitystyön huomiotta jättäminen.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti eilen, että se kehottaa Helsingin pormestaria Jan Vapaavuorta toimittamaan lausunnon eduskunnalle yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kanssa.