Pääkaupunkiseudulle ja Keski-Uusimaalle halutaan tuoda noin sata uutta filippiiniläistä sairaanhoitajaa vuodessa. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisen, sekä Husin ja Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän omistama Seure Henkilöstöpalvelut Oy on sopinut yhteistyöstä filippiiniläisten sairaanhoitajien rekrytoimiseksi ja työllistämiseksi Suomeen. Ensimmäisten sairaanhoitajien on tarkoitus saapua Suomeen tänä vuonna.

–Olemme erittäin haastavassa tilanteessa ja uusien työntekijöiden rekrytoiminen ulkomailta on yksi uusista keinoista parantaa työvoiman saatavuutta asiakkaillemme, Seuren toimitusjohtaja Anne Sivula sanoo tiedotteessa.

Kevan arvion mukaan jo yksin Uudellamaalla sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijöitä eläköityy yli 230 joka vuosi. Eläköitymistä ja muuta alalta poistumista ei voida enää korvata ainoastaan koulutuspaikkoja lisäämällä tai alalle palaajien houkuttelulla, vaan tarvitaan lisää vaihtoehtoja.

– Meille on tärkeää, että toimintamme on eettistä ja läpinäkyvää, Sivula kertoo.

–Meillä on täysi tarkastusoikeus koko työhöntuloprosessiin ja myös Valviraa on pyydetty mukaan auditointiin. Näin pidämme huolta esimerkiksi siitä, että mikään taho ei voi kerätä lähtömaassa hakijoilta ylimääräisiä rekrytointimaksuja.

Seure tukee hoitajien Suomeen saapumista ja opintojen viimeistelyä tarjoamalla mahdollisuuden kieliopintoihin ja täydennyskoulutukseen, sekä maahan saapumiseen ja kulttuuriin sopeutumiseen liittyviä palveluja.

– Käytännössä ennen työnteon ja asumisen aloittamista Suomessa vain lentolipun joutuu maksamaan itse.

Rekrytointiprosessissa hakijoiden osaaminen ja motivaatio käydään läpi tarkkaan, Seuresta sanotaan. Tarkoitus on, että jopa puolta vuotta aiemmin aloitettavat suomenkielen opinnot, sekä työlupa- ja terveydenhuoltoalan työntekijöiltä vaadittava laillistamisprosessi paitsi valmistavat työntekijöitä työhön Suomessa, myös sitouttavat heitä jatkamaan alalla ja Seuren työntekijöinä pitkään.

Valmistautumisen vuoksi hoitajat voivat aloittaa työnteon hoitajina tai hoiva-avustajina Suomessa lähes heti saavuttuaan. Sairaanhoitajina työskentelyyn he voivat siirtyä täydennyskoulutuksen ja Valviran laillistuksen jälkeen. Hoitajaksi laillistamisen edellytyksiä on myös YKI3- tasoinen suomen- tai ruotsin kielen taito.

Filippiiniläisten sairaanhoitajien rekrytointi on laaja prosessi.

–Haluamme myös itse sitoutua siihen, että rekrytoidut sairaanhoitajat pääsevät nopeasti koulutusta vastaavaan työhön, Sivula sanoo.

Lupaprosesseista pyritään tekemään mahdollisimman jouhevia sopimalla toimintatavoista Valviran kanssa ja aloittamalla prosessit hyvissä ajoin jo ennen Suomeen saapumista.

Rekrytoinnin toteuttavat Seuren kanssa Henkilöstöpalvelut Silkkitie Oy sekä konsortio Arffman Oy & Barona Oy ja kielikoulutuksen Metropolia AMK.