Nuorten Lääkärien Yhdistys otti viikonloppuna kantaa terveydenhuollon työntekijöiden turvallisuuden puolesta koronavirusepidemian aikana.

Liitto vaati työnantajia huolehtimaan asiasta myös nyt poikkeusoloissa.

Terveydenhuoltohenkilökunta on etulinjassa huolehtimassa sairastuneista, joten nuorten lääkärien viesti on, että tässä tilanteessa on kiinnitettävä erityistä huomiota terveydenhuollon työntekijöiden turvallisuuteen.

Maailmalla useita kymmeniä lääkäreitä on menehtynyt koronavirusinfektioon ja vaikeat taudinkuvat on yhdistetty riittämättömään suojaukseen ja suureen altistukseen.

– Myös Suomessa on havaittu puutteita ja epäselvyyttä henkilökunnan ohjeistuksissa, NLY sanoo tiedotteessaan.

Tällaisia ovat Nuorten Lääkärien Yhdistyksen vaatimukset

Oikeanlaisesta ja riittävästä suojauksesta on huolehdittava kaikkien terveydenhuollon työntekijöiden osalta kaikissa toimipisteissä:

• Henkilökunta tulee kouluttaa suojainten oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Ilman asianmukaisia suojaimia työntekijöitä ei tule altistaa virukselle.

• Erityisesti päivystysalueella altistumisriski tulee tunnistaa, arvioida ja huomioida kaikissa potilaskohtaamisissa.

• Työhön liittyvien riskien arvioinnissa on käytettävä riittävää asiantuntemusta, jota on työn terveellisyyden ja turvallisuuden osalta työterveyshuollolla.

Henkilökunnan altistusta tulee vähentää kaikin keinoin:

• Henkilökunnan sisäiset altistukset tulee selvittää käytettävissä olevin resurssein mahdollisimman nopeasti ja kattavasti, jotta infektio ei pääse leviämään henkilökunnan keskuudessa.

• Työpisteellä on oltava vain välttämätön henkilökunta. Työntekijää ei tule velvoittaa läsnäoloon työpisteellä, jos työn voi järjestellä tehtäväksi etänä kokonaan tai osittain.

• Riskiryhmiin kuuluvat työntekijät tulee sijoittaa työtehtäviin, joissa tartuntariski on mahdollisimman pieni. Etätyön tekemistä suositellaan. Tarvittaessa työntekijä on vapautettava työvelvoitteesta.

• Raskaana olevia ja eläkkeeltä töihin kutsuttavia tulee kohdella kuin riskiryhmään kuuluvia.

Työntekijöiden psyykkisestä ja fyysisestä jaksamisesta on huolehdittava:

• Työntekijöillä tulee olla aina mahdollisuus konsultaatiotukeen.

• Uusiin työtehtäviin tulee järjestää riittävä perehdytys.

• Työnantajan tulee mahdollistaa riittävä vuorokausilepo.

Lue myös:

...

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.