Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu perustavat lääketieteellisen kuvantamisen opetus- ja testilaboratorion. Se tarjoaa alan tutkijoille ja yrityksille monipuoliset mahdollisuudet testata ja kehittää uusia laitteita ja kuvantamismenetelmiä.

Laboratorio sijoitetaan Oulun yliopistolliseen sairaalaan.

Laboratorion fyysisiä ja virtuaalisia laitteita aiotaan hyödyntää monipuolisesti Oulun yliopiston fysiikan, lääketieteen tekniikan ja säteilyn suojelun täydennyskoulutuksessa ja Oamkin röntgenhoitajakoulutuksessa. Testilaboratorion soveltuvuutta opetukseen, laitetestaukseen sekä kehitys- ja innovaatiotoimintaan havainnollistetaan yhdessä yrityskumppanien kanssa viidessä pilotissa.

Laboratorion laitteet hankitaan osin laboratoriohankkeeseen osoitetulla rahoituksella, osa taas on Oulun yliopistollisen sairaalan lahjoittamia opetus- ja tutkimuskäyttöön soveltuvia laitteita. Kalleimmat laitteet tuodaan laboratorioon virtuaalisina käyttöympäristöinä, hankkeen investointeina tai hankkeessa kehittämällä.