Oulun Psykiatriakeskus avataan Ouluun marraskuussa 2020. Tavoitteena on vastata mielenterveyden hoidon kasvaneeseen tarpeeseen. Oulun psykiatriakeskusta ovat perustamassa mielenterveyspalveluiden ammattilaiset. Vastaanottotyön lisäksi järjestetään ryhmämuotoisia kursseja ja koulutuksia esimerkiksi mindfullnessista.

– Haluamme tarjota monipuolisia palveluita psyykkisen hyvinvoinnin tueksi. Meillä työskentelee kokeneita erikoislääkäreitä aikuis-, nuoriso- ja päihdepsykiatrian erikoisaloilta. Lisäksi tarjoamme psykiatrisen sairaanhoitajan, psykoterapeutin, seksuaalineuvojan ja psykologin palveluita, Oulun Psykiatriakeskuksen psykiatrian erikoislääkäri Tuija Räisänen kertoo tiedotteessa.

Oulun Psykiatriakeskuksen palvelut on tarkoitettu kaikille, jotka kaipaavat tukea elämään.

– Meillä voidaan toteuttaa Kelan kuntoutuspsykoterapiaan edellytettävä arviointiprosessi kokonaisuudessaan. Keskuksessamme on mahdollista saada tasavirtastimulaatiohoitoa masennukseen psykiatrin arvion perusteella. Kaikki vastaanotot voidaan pitää lähi- tai etävastaanottona, psykiatrian erikoislääkäri Suvi Lämsä sanoo.

Tampereen, Oriveden, Pirkkalan ja Vesilahden asukkaita palvelevat Tampereen mielenterveys- ja päihdepalvelut yhdistyvät Taysin psykiatrian kanssa ensi vuoden alusta. Yhdistymisellä halutaan turvata laadukkaat psykiatrian palvelut alueen asukkaille myös tulevaisuudessa.

Tampereen kaupungin vastuulla olleiden asiakkaiden hoitosuhteet hoitavaan työntekijään säilyvät yhdistymisessä pääsääntöisesti ennallaan. Suurin osa palveluista järjestetään vuoden alussakin nykyisissä toimipisteissä. Kokonaan uutena toimipisteenä otetaan kuitenkin käyttöön Hallituskatu 14-16 Tampereen keskustassa. Sinne siirtyy palveluja kaupungin Sarviksen toimipisteestä.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden potilasasiakirjat siirtyvät vuoden alusta osaksi Taysin eli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilasrekisteriä. Rekisterinpitäjän muutos näkyy myös OmaKanta-palvelussa. Potilasasiakirjojen pyynnöt lähetetään vuodenvaihteen jälkeen Taysin Potilaskertomuskeskukseen.

Taysin vastuulle siirtyy vain aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluja. Tampereen kaupungille jäävät edelleen muun muassa nuorisopsykiatrian palvelut sekä perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdetiimit, psykogeriatrian osastot U1 ja U2, selviämis- ja katkaisuhoitoasema Selkis, asumispäivystys ja tukiasumisen yksikkö Tastu, päihtyneiden päivätoimintakeskus Huoltsu sekä kotiin suunnattu tuki mielenterveys- ja päihdeasiakkaille eli Konsti.

Palvelujen yhdistyminen on ensimmäinen askel kohti maakunnan laajuisia palveluita, sillä myöhemmin myös muiden Pirkanmaan kuntien palveluja voidaan yhdistää osaksi nyt syntyvää palvelukokonaisuutta.