Oulun yliopiston professori Miika Nieminen sai Jane ja Aatos Erkon säätiöltä runsaan miljoonan euron rahoituksen nivelruston rakenteen kuvantamiseen liittyvään tutkimukseen. Kyseessä on jatkorahoitus säätiön aiemmin tukemalle hankkeelle.

Hankkeessa kehitetään uusia magneettikuvausteknologioita varhaisten nivelrustomuutosten tunnistamiseksi nivelrikossa ja muissa rustoon liittyvissä sairauksissa. Tutkimuksessa hyödynnetään magneettikuvausmenetelmiä, jotka ovat herkkiä hitaalle molekyyliliikkeelle.

Menetelmiä voidaan hyödyntää muiden biologisten kudosten tutkimisessa, kun sairauksiin liittyy muutoksia veden ja muiden kudosten rakenneosien välisessä vuorovaikutuksessa.

Lopullisena tavoitteena on kehittää työkalu kliinikoille ja radiologeille nivelrikon asteen tunnistamiseksi turvallisesti ja kudokseen kajoamatta.

- Olemassa olevat magneettikuvausmenetelmät eivät anna tietoa rustokudoksen koostumuksen muutoksista varhaisessa nivelrikossa, mikä olisi suoraan yhteydessä kudoksen makromolekyyleihin ja mikä liittyisi nivelrikon asteeseen. Näillä uusilla menetelmillä voimme saada molemmat tiedot, Miika Nieminen toteaa tiedotteessa.

Hanke on erityinen siitä syystä, että siinä mallinnetaan laskennallisesti kudoksen ja veden välistä vuorovaikutusta, hyödynnetään kokeellisia kudosmalleja ja lopulta sovelletaan menetelmät kliiniselle magneettikuvauslaitteelle.

Nivelrikko on yhteiskunnalle suuri taloudellinen haaste ja vaikuttaa miljoonien ihmisten elämänlaatuun pelkästään Euroopassa.