Ikääntyneiden kotihoito vahvistuu Pohjois-Pohjanmaalla, sillä Oulun yliopisto täydennyskouluttaa 600–700 hoitotyön ammattilaista vuoden 2021 loppuun mennessä.

Koulutettavat suorittavat GeroNursing Centren (GNC) GeroNurse -verkkokoulutuksen.

GNC on Suomen ensimmäinen ikääntyneiden kuntoutumista edistävään hoitotyöhön keskittyvä tutkimus- ja osaamiskeskus. Sen ideana on täydennyskouluttaa kotihoidon, tehostetun palveluasumisen ja sairaalan hoitohenkilöstöä, omaishoitajia, vapaaehtoistyöntekijöitä, alalle hakeutuvia sekä ikääntyneitä itseään.

Kuntoutumista edistävän hoitotyön tavoitteena on parantaa ja tukea ihmisen jokapäiväistä elämää ja muuttaa hoitamisen filosofiaa passiivisesta, hoitajalähtöisestä toimintatavasta kohti aktiivista, ikääntyneen toimintakykyä lisäävää ja ylläpitävää toimintaa.

POPsoten IKÄ-hanke on kerännyt ikääntyvien tarpeita ja kokemuksia maakunnallisen järjestöverkoston ja Muistiliiton kanssa.

– Kartoituksissa esiin nousee selvästi, että ikääntyvät eivät halua olla kohteita, joille joku suunnittelee palvelua ja kuntoutusta. He haluavat olla aktiivisia toimijoita ja oman elämänsä suunnittelijoita myös silloin, kun kaikki hyvän elämän edellytykset eivät ole aivan kohdillaan, POPsoten IKÄ-hankkeen projektikoordinaattori Satu Kangas sanoo tiedotteessa.

POPsote-hankkeessa kehitetään Pohjois-Pohjanmaan ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluita alueen kuntien ja sote-organisaatioiden kanssa. Tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua.

GNC voitti POPsote IKÄ-hankkeen kilpailutuksen kuntoutumista edistävän hoitotyön koulutuksen toteutuksesta Pohjois-Pohjanmaan alueella.

– Toimintakykyä voidaan tukea ikääntyneiden kotona monin päivittäiseen elämään liittyvin tavoin, joilla lisätään fyysistä aktiivisuutta ja omatoimisuutta. Kotona tapahtuneen kuntoutuksen on todettu lyhentävän kotikäyntien kestoa, vähentävän palveluiden käyttöä sekä pienentävän kustannuksia verrattuna tavanomaista hoitoa saaneisiin ikääntyneisiin. Tutkimusten mukaan kuntoutumista edistävän hoitotyön hyvin johdettu käyttöönotto vähentää hoitohenkilökunnan sairauspoissaoloja, lisää työhyvinvointia ja työhön sitoutumista, GNC:n tutkijatohtori Sinikka Lotvonen sanoo tiedotteessa.