Osteoporoosin hoidon taso ei ole riittävä Suomessa, toteaa Luustoliitto. Luustoliiton kyselyssä osteoporoosia sairastavista suurin osa ei ollut saanut tietoa itsensä hoitamiseen.

400 000 suomalaista sairastaa osteoporoosia, joka on jopa 40 000:n luunmurtuman taustalla vuosittain. Ilman hoitoa ja kuntoutusta osteoporoosi yleensä etenee. Niinpä ensimmäistä murtumaa seuraa tavallisesti uusi, aiempaa vakavampi murtuma. Lopputuloksena voi olla lonkan murtuminen, mikä voi viedä toimintakyvyn ja pahimmassa tapauksessa hengen.

Suuri osa murtumista on estettävissä. Osteoporoosia sairastavat murtuman saaneet henkilöt tulee tunnistaa ja löytää mahdollinen osteoporoosin syy. Potilaan puolestaan täytyy syödä monipuolisesti ja saada tarvittava määrä kalsiumia, proteiinia ja D-vitamiinia, liikkua riittävästi ja ehkäistä kaatumiset sekä käyttää tarvittaessa luulääkettä. Itsehoito on sinänsä helppoa, mutta jos ei tiedä sairastavansa osteoporoosia tai ei ole saanut tietoa siitä, miten sitä hoidetaan, tilanne on vaikea.

Luustoliitto teki osteoporoosia sairastaville kyselyn hoidon toteutumisesta (vastaajia 797). Tulosten mukaan osteoporoosia sairastavista suurin osa ei saa tietoa itsensä hoitamiseen. 69 prosenttia vastaajista ei ole saanut ravitsemusohjausta ja 66 prosenttia ei ole saanut tietoa liikunnan merkityksestä tai siitä, millainen liikunta soveltuu osteoporoosia sairastavalle. 78 prosenttia vastaajista ei ole saanut ohjausta kaatumisen ehkäisemiseksi tai kodin turvallisuuden kartoittamiseksi

Moni osteoporoosia sairastava on köyhä eläkeläinen. Niinpä hoidon toteuttaminen voi olla monelle mahdotonta taloudellisesti. Luustoliiton kyselyssä selvisi, että 33 prosentilla ei ole varaa tarvitsemaansa luulääkehoitoon, 27:llä prosentilla ei ole aina varaa julkiseen terveydenhuoltoon, 34:llä prosentilla ei ole varaa hammaslääkärikäyntiin ja 29 prosenttia joutuu karsimaan terveellisestä ruuasta taloudellisista syistä.

Suomessa väestö ikääntyy nopeimmin Euroopassa. Väestön ikääntyessä osteoporoosi ja osteoporoottisten murtumien määrä kasvaa. Osteoporoosin paremmalla hoidolla voidaan säästää merkittävä määrä yhteiskunnan varoja sekä vähentää inhimillistä kärsimystä. Samalla turvataan ikääntyneille nykyistä toimintakykyisempi vanhuuden.