Koululaisten osallistumista koululounaalle selvitetään tuoreessa hankkeessa. Siinä arvioidaan myös koululounaan täysipainoisen nauttimisen toteutumista ja ravintoaineiden saantia koululounaasta.

Kattava kouluruoka ja välkyt välipalat -hankkeessa selvitetään koulupäivän aikaisen ruokailun eli koululounaan ja välipalan tarjoamisen nykytilaa. Hankkeessa esitetään myös uusia koululounaan ja välipalojen järjestämisvaihtoehtoja sekä arvioidaan niiden vaikutuksia kuntatalouteen.

Kattava koululounas ja välkyt välipalat -hanke on Itä-Suomen yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Ammattikeittiöosaajien (Amko ry) sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) yhteishanke. Hanke käynnistyi keväällä 2020 osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Siinä tuotetaan tietoa hallitusohjelman koulupäivän uudistamisprosessin ja kouluruoan kehittämisohjelman valmistelun tueksi.

Koulupäivän aikaiseen ruokailuun liittyviä toimintamalleja selvitetään kyselytutkimuksilla, joita täydennetään tarvittaessa teemahaastatteluin. Samalla kartoitetaan Euroopan unionin komission rahoittaman koulujakelujärjestelmän hyödyntämistä sekä haasteita tuen käyttämisessä.

Ideointityöpajoissa kehitetään uusia koululaisten oppimista, jaksamista ja terveyttä edistäviä vaihtoehtoja, joilla kouluruokailu ja välipalojen jakelu voitaisiin tulevaisuudessa järjestää, ja koulujakelujärjestelmää hyödyntää entistä tehokkaammin kustannukset kuntatalouteen huomioiden.

Maksuton koululounas on yli 70-vuotias suomalainen innovaatio, jota arvostetaan ympäri maailmaa. Kouluruokailu on tärkeä osa koulupäivää niin sosiaalisena tapahtumana kuin osana opetussuunnitelman mukaista ruokakasvatusta. Sitä ohjaa kansallinen kouluruokailusuositus, joka sisältää ohjeistukset kouluruokailun järjestämisestä sekä toiminnan seurannasta ja arvioinnista.

Täysipainoisen koululounaan tulisi kattaa kolmannes koululaisen päivän energiantarpeesta. Tämä toteutuu, kun aterialla nautitaan pääruuan lisäksi kasvislisäke, leipä levitteellä sekä juomana maitoa, piimää tai kasvijuomaa. Aiempien tutkimusten mukaan koululaiset eivät usein saavuta suositusten mukaista ravintoaineiden saantia, koska vain harva koululainen syö aterian kaikki osat.

Kattava koululounas ja välkyt välipalat -hanke on tarkoitus saada päätökseen keväällä 2021, jolloin saaduista tuloksista julkaistaan raportti sekä policy brief.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.