Sote-uudistuksen valmistelussa ei juurikaan ole mainittu sanaa osaaminen, vaikka terveydenhuollossa juuri henkilöstön osaaminen on ratkaisevan tärkeää.

Näin viestii Kelan johtava ylilääkäri Ilona Autti-Rämö Kelan Tutkimublogissa julkaistussa tekstissään.

Autti-Rämön mukaan valinnanvapauden perustaksi pitää nostaa nimenomaan terveydenhuollon henkilöstön osaamisen varmistaminen. Etenkin sote-uudistuksen yhteydessä pitää pystyä puhumaan osaamisesta ja siihen liittyvistä epäkohdista.

– Kun aikanaan joudun valitsemaan palveluntuottajan, haluan tietää, miten palveluntuottaja on varmistanut työntekijöidensä osaamisen ylläpitämisen. Osaamista ei luoda markkinoinnilla tai mielikuvilla. Se edellyttää työntekijöiden jatkuvaa koulutusta ja toiminnan omavalvontaa, Autti-Rämä kirjoittaa.

Kelan johtavan ylilääkärin mukaan oleellista on, että potilas voi luottaa siihen, että hänen terveydentilaansa liittyvät yksilölliset haasteet tunnistetaan ja tarvittava hoito järjestyy oikea-aikaisesti riippumatta siitä, missä toimipisteessä häntä hoidetaan.

Ammattinimike ei yksinään takaa osaamista, Autti-Rämö huomauttaa tekstissään.

– Tämä on palvelujen hankinnoissa ja valinnoissa tärkeä ymmärtää.

Autti-Rämä nostaakin esiin osaamisvajeen problematiikkaa. Yksittäisen työntekijän osaamisvaje voi johtaa diagnoosin viivästymiseen, väärään hoitoon tai oikeiden hoito- tai kuntoutusmahdollisuuksien käyttämättä jättämiseen. Seurauksena voi olla tilapäinen tai pysyvä toimintakyvyn menetys.

– Osaamisvaje voi olla yksittäisen työntekijän valintojen, mutta useammin puutteellisen täydennyskoulutuksen tai konsultaatiomahdollisuuksien seurausta.

Autti-Rämö huomauttaa, että osaamisvajetta ei pidä sekoittaa inhimillisiin virheisiin eikä tilanteisiin, jotka ovat täysin odottamattomia tai erittäin harvinaisia.

Tulevaisuuden sote-järjestelmässä pitää pystyä varmistamaan henkilöstön osaaminen nopeasti kehittyvän lääketieteen edellyttämällä tavalla. Tämä edellyttää Autti-Rämön mukaan niin perusopetuksen, työpaikkakoulutuksen kuin täydennyskoulutuksen vahvistamista.

– Lääkäreille tulee varmistaa toimipaikasta riippumatta mahdollisuus jatkuvaan tietojen päivittämiseen ja osaamisen ylläpitämiseen.