Työsuojeluviranomainen tutkii useita työnantajan ilmoittamatta jättämiä ja vakavaksi epäiltyjä työtapaturmia. Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyöminen on työturvallisuusrikkomus, josta voidaan tuomita sakkorangaistus.

– Vakavat työtapaturmat tulevat lähtökohtaisesti aina työsuojeluviranomaisen tietoon, viimeistään poliisin tekemän ilmoituksen perusteella. Siksi työnantajan ei hyödytä jättää ilmoittamasta vakavaa työtapaturmaa, muistuttaa Lounais-Suomen aluehallintoviraston lakimies Matti Suontausta.

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntien suhteen tilanne on samansuuntainen koko maassa.

Suontaustan mukaan esimerkiksi Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella tämänkaltaisia epäilyjä on ollut tänä vuonna noin viisi kappaletta.

– Epäilyt ovat jakautuneet melko tasaisesti kaikille aloille, Suontausta toteaa.

Työsuojeluyhteistoiminnasta

annetun lain mukaan työnantajan on viipymättä ilmoitettava poliisille ja aluehallintovirastolle työtapaturma, josta on aiheutunut kuolema tai vaikea vamma.

Saatuaan tiedon vakavasta työtapaturmasta työsuojeluviranomainen suorittaa tutkinnan, jossa pyritään selvittämään työtapaturmaan johtaneet syyt.

– On myös vahingoittuneen työntekijän etu, että työtapaturma tutkitaan mahdollisimman pian tapaturman jälkeen, jotta olosuhteet ovat mahdollisimman samanlaiset kuin tapaturmahetkellä. Jos tapaturmasta ehtii kulua useita kuukausia, voi tutkinta olla huomattavasti hankalampaa, Suontausta sanoo.

Työtapaturman tutkinnan tarkoituksena on tilanteen selvittämisen lisäksi ehkäistä työtapaturmia tulevaisuudessa.