Muutokset fyysisessä aktiivisuudessa koronapandemian ensimmäisen aallon aikana vaihtelivat koko maailmassa, tiedottaa Jyväskylän yliopisto.

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan jotkut kertoivat fyysisen aktiivisuuden korkeasta noususta, kun taas toiset huomattavasta alenemisesta. Aktiivisuuden vähentyminen oli yhteydessä koetun fyysisen ja psyykkisen terveyden alenemiseen, painon nousuun sekä heikentyneeseen uneen.

Yli tuhat henkilöä useista eri maista ja erilaisista rajoitetuista olosuhteista osallistui verkossa toteutettuun kyselyyn.

Tutkimuksen mukaan eri maiden väliset vertailut tuottivat merkittäviä eroja. Esimerkiksi suomalaiset raportoivat korkeampia arvoja hyvinvoinnissa kuin Iso-Britanniassa asuvat.

Fyysisen aktiivisuuden nousu oli yhteydessä parempaan fyysiseen terveyteen sekä lisääntyneeseen hyvinvointiin ja uneen.

– Vähentynyt fyysinen aktiivisuus oli yhteydessä heikompaan psyykkiseen terveyteen, joka ilmeni henkilökohtaisina ja tunnepuolen ongelmina sekä syömisen ja painon merkittävänä nousuna, kertoo liikuntapsykologian lehtori Montse Ruiz Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Osallistujat Latinalaisesta Amerikasta kokivat heikompaa psyykkistä terveyttä verrattuna Etelä-Korean vastaajiin, jotka raportoivat merkittävästi vähemmän henkilökohtaisia sekä tunnepuolen ongelmia. Filippiiniläiset osallistujat raportoivat syöneensä ja nukkuneensa enemmän kuin muiden maiden osallistujat.

– Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vähentyneestä fyysisestä aktiivisuudesta ilmoittaneet osallistujat kokivat fyysisen ja psyykkisen terveyden alentuneen sekä hyvinvoinnin vähentyneen asuinmaasta tai iästä riippumatta, Ruiz kertoo.

Koronaviruksen leviämisen minimoimiseksi eri maissa on toteutettu useita erilaisia rajoitustoimia, kuten ihmisten liikkumisen rajoittamista. Rajoitukset ovat aiheuttaneet muutoksia ihmisten käyttäytymisessä. Mediat ovat uutisoineet esimerkiksi paniikinomaisesta ostoskäyttäytymisestä kuten elintarvikkeiden hamstraamisesta.

- Tutkimuksen tulokset korostavat liikunnan tärkeyttä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämisessä. Eristäytymistoimet näyttävät jatkuvan ja siksi suosittelemme ihmisiä löytämään keinoja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi jokapäiväisessä tekemisessä, Ruiz neuvoo.

Kyselyssä selvitettiin muutoksia osallistujien fyysisessä aktiivisuudessa, syömisessä, nukkumisessa, fyysisessä ja psyykkisessä terveydessä sekä hyvinvoinnissa ensimmäisen korona-aallon aikana. Tutkimus toteutettiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan sekä Iso-Britannian Wolverhamptonin ja Northamptonin yliopistojen yhteistyönä.