Lääkeyhtiö Orion teki vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 75,0 miljoonan euron liikevoiton 268 miljoonan euron liikevaihdolla.

Odotuksissa oli 62,6 miljoonaan liikevoitto 254 miljoonan euron liikevaihdolla. Vuotta aiemmin tammi–maaliskuussa liikevoitto oli 84,4 miljoonaa euroa ja liikevaihto 280 miljoonaa.

Vuosi sitten koronaviruspandemian alku lisäsi lääkkeiden voimakasta kysyntää, kun huolestuneet ihmiset hamstrasivat lääkkeitä.

Tulosennusteet ovat Vara Researchin keräämä seitsemän analyytikon konsensus. Arviot liikevaihdosta vaihtelee 246 miljoonasta eurosta 266 miljoonaan euroon. Liikevoitossa vaihteluväli on 58 miljoonaa euroa ja 73,9 miljoonaa euroa.

Orionin toimitusjohtaja Timo Lappalaisen mukaan liikevoiton lasku johtuu pääosin vertailukautta heikommasta bruttokatteesta.

– Muutosta selittää valtaosaltaan viime vuoden alun koronaviruspandemiasta johtunut myynnin erittäin suuri volyymi, joka osittain myös painottui keskimääräistä korkeakatteisempiin tuotteisiin, kuten Dexdor ja Simdax. Liiketoiminnan kulut ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat pääosin koronaviruspandemian vuoksi vertailukautta pienemmät, mikä hidasti liikevoiton laskua, Lappalainen kertoo tiedotteessa.

Lappalaisen mukaan Erityistuotteet-yksiköllä oli hyvä vuosineljännes, vaikka koronapandemian ja siihen liittyvien eri maissa asetettujen rajoitusten vuoksi kausiluontoisia tauteja, kuten tavanomaisia flunssia, on esiintynyt normaalia vähemmän ja ei-kiireelliset hoitotoimenpiteet sekä käynnit lääkärien vastaanotoilla ovat vähentyneet.

Lappalaisen mukaan lääketeollisuuden globaalit toimitusketjut ovat toimineet Orionin kannalta kohtuullisen hyvin pandemian ajan.

– Pandemian pitkittyessä esiin on nousemassa kuitenkin huolia, jotka liittyvät laajemmin hyödykkeiden ja raaka-aineiden globaaleihin toimitus- ja logistiikkaketjuihin. Niiden kokemilla häiriöillä voi olla ennustamattomia ja äkillisiä seurannaisvaikutuksia, jotka voivat näkyä kemianteollisuudessa ja lääketeollisuudessa tarvittavien raaka-aineiden, tarvikkeiden ja välineiden puutteina sekä hintojen nousuna, Lappalainen sanoo tiedotteessa.

Orionin tilinpäätöksen yhteydessä kerrottu ohjeistus arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto laskee hieman vuodesta 2020, jolloin liikevaihto oli 1 078 miljoonaa euroa. Liikevoiton arvioidaan laskevan tai laskevan selvästi vuodesta 2020, jolloin liikevoitto 280 miljoonaa euroa. Ohjeistus on ennallaan.