Lääkeyritys Orion päättänyt selvittää Orion Diagnostican mahdollista myyntiä tai muuta järjestelyä, jossa Orion Diagnostica siirtyisi Orion-konsernin ulkopuolelle.

Selvityksen seurauksena on mahdollista päätyä myös lopputulokseen, jossa Orion Diagnostica jatkaa Orion-konsernin osana.

Orion-konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta eli toimintasegmenttiä: Lääkeliiketoiminta ja Diagnostiikkaliiketoiminta, jonka muodostaa Orion Diagnostica -tulosyksikkö.

Orion Diagnostica toimii liiketoiminnallisesti itsenäisesti eikä sillä ole merkittäviä liiketoiminnallisia synergioita Lääkeliiketoiminnan kanssa.

Tilikaudella 2016 Orion Diagnostican liikevaihto oli 55 miljoonaa euroa eli noin viisi prosenttia Orion-konsernin liikevaihdosta ja sen liikevoitto oli 8,4 miljoonaa euroa eli noin kolme prosenttia Orion-konsernin liikevoitosta.